Bjørneklo

Kæmpebjørnekloen, som tilhører de såkaldte invasive arter, er en giftig plante, der kan sprede sig hurtigt og fortrænger dyr og andre planter.

Indsatsen mod bjørneklo er derfor et fælles projekt, hvor både Rudersdal Kommune og grundejere har et ansvar.

Gi' et praj om bjørneklo Rudersdal Kommunes indsatsplan for bjørneklo

Naturstyrelsen om kæmpebjørneklo