Spring til indhold
Et billede af Bistrupvangs logo, som er en tegning af bygningerne

Plejecenter Bistrupvang

Bistrup Byvej 6
3460 Birkerød
bistrupvang@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 37 70
Leder: Centerchef Ane Berg Frische

Plejecenter Bistrupvang

Velkommen til Bistrupvang.
Bistrupvang Plejecenter blev indviet i september 2012 og råder over 50 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Plejecentret er naturligt integreret i den flotte omgivende natur og byder bl.a. på smukke oplevelser året rundt.
På Bistrupvang Plejecenter arbejder vi ud fra leve-bo miljø konceptet, hvilket bl.a. indebærer at beboere medinddrages i hverdagens aktiviteter i boenheden - naturligvis under hensyntagen til individuelle ressourcer og interesser.

 

Status for smitteforebyggelse

Krav om coronapas

Du skal have et gyldigt coronapas, når du besøger offentligt tilgængelige steder tilknyttet Social og Sundhed, dvs. plejecentre, botilbud, dagtilbud og sociale tilbud. Dette gælder dog ikke, hvis du er en nær pårørende.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Borgerens egen lejlighed eller værelse er derfor ikke omfattet kravet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Følgende personer er undtaget fra kravet om et gyldigt coronapas:
•  Nære pårørende, dvs. ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.
•  Børn under 15 år
• Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og øvrige borgere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
• Personer, der kan fremvise dokumentation for at være undtaget fra at få
foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Du kan se en udførlig beskrivelse over samtlige tilbud, som er omfattet af kravet i nedenstående orientering fra  Social- og Ældreministeriet:

Orientering om coronapas.pdf

 

Du kan se bekendtgørelsen for de gældende krav i følgende link:

Bekendtgørelse - Coronapas nov. 2021

Se mere om besøg på plejecentre i det følgende link:

Corona - Social og Sundhed​

 

Kontakt til Bistrupvang

Nyt fra Bistrupvang

Praktiske informationer for nye beboere

Livet på Bistrupvang

Om Bistrupvang