Spring til indhold

Bevaringsværdig bygning

Hvis du ejer en bevaringsværdig bygning, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vil foretage ændringer af bygningen.

En bygning kan være udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, i et kommuneplantillæg eller i en lokalplan. Om bygningen er bevaringsværdig afhænger af den bevaringsværdi, som kommunen har fastlagt. Rudersdal kommune har i april 2020 vedtaget temalokalplan 264 for bevaringsværdig bebyggelse og de røde porte, hvor alle bygninger, der er registreret med høj bevaringsværdi, er omfattet af bevaringshensyn.

Teamlokalplan 264​

Find bygningens bevaringsværdi

Du kan finde en bygnings bevaringsværdi i kommunens SAVE-database. Det kan du gøre ved at indtaste ejendommens adresse i søgefeltet herunder. Oplysninger om evt. bygningsfredning ligger under linket til nærmere beskrivelse af bygningen, SAVE-databasen. 

En søgning vil bl.a. vise bygningens bevaringsværdi. Bevaringsværdien knytter sig til bygningens ydre og går fra 1-9, hvor bygninger med værdi 1-3 har høj bevaringsværdi.

Bemærk: Får du oplyst bevaringsværdien "-1", eller meldingen "Der er ikke fundet oplysninger", betyder det, at der ikke foreligger en registrering af ejendommen. Huse opført efter 31.12.2011 registreres ikke med bevaringsværdi.

 

Bevaringsværdi for bygninger

Ejer af en bevaringsværdig bygning

Værd at vide om bevaringsværdige bygninger