Bevaringsværdigt hus

Hvis du bor i et bevaringsværdigt hus, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vil foretage ændringer af din bolig.

Et hus kan være udpeget som bevaringsværdigt i kommuneplanen, i et kommuneplantillæg, eller i en lokalplan. Er du i tvivl, så kontakt os på adressen Byplan@rudersdal.dk.  

Bevaringsværdier fremgår ikke af BBR-oplysninger.

Værd at vide

Generelt om bevaringsværdige bygninger
Om bevaringsværdi 1-4
Hvad betyder det for mig som husejer, hvis mit hus er bevaringsværdigt?
Energiforbedringer i bevaringsværdige huse
Ønsker du at rive en bevaringsværdig bygning ned?
Registrering af bevaringsværdige bygninger i Rudersdal kommune
Eksempler på bevaringsværdi 1-4