Spring til indhold

Bevaringsværdigt hus

Hvis du bor i et bevaringsværdigt hus, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vil foretage ændringer af din bolig.

Et hus kan være udpeget som bevaringsværdigt i kommuneplanen, i et kommuneplantillæg, eller i en lokalplan. Du kan ikke slå bevaringsværdien op i ejendommens BBR-oplysninger. Du kan heller ikke finde bevaringsværdien i Slots- og Kulturstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB), da dette register endnu ikke kan optage bygninger på bygningsniveau. Bevaringsværdien finder du i kommunens SAVE-database. Du kan altså alene finde oplysninger om fredede bygninger i FBB. 

Du kan finde en ejendoms bevaringsværdi ved at taste adressen herunder. Oplysninger om evt. bygningsfredning ligger under linket til Rudersdal SAVE. Bemærk: Får du oplyst bevaringsværdien "-1", betyder det, at der ikke foreligger en registrering af ejendommen. Huse opført efter 31.12.2011 registreres ikke med bevaringsværdi.

 

Værd at vide