Bevaringsværdigt hus

Hvis du bor i et bevaringsværdigt hus, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du vil foretage ændringer af din bolig.

Et hus kan være udpeget som bevaringsværdigt i kommuneplanen, i et kommuneplantillæg, eller i en lokalplan. Du kan ikke slå bevaringsværdien op i ejendommens BBR-oplysninger. Bevaringsværdien fremgår af SAVE-databasen. 

Du kan finde en ejendoms bevaringsværdi ved at taste adressen herunder. Oplysninger om evt. bygningsfredning ligger under linket til Rudersdal SAVE. Bemærk: Får du oplyst bevaringsværdien "-1", betyder det, at der ikke foreligger en registrering af ejendommen. Huse opført efter 31.12.2011 registreres ikke med bevaringsværdi.


 

Værd at vide

Generelt om bevaringsværdige bygninger
Om bevaringsværdi 1-4
Hvad betyder det for mig som husejer, hvis mit hus er bevaringsværdigt?
Energiforbedringer i bevaringsværdige huse
Ønsker du at rive en bevaringsværdig bygning ned?
Registrering af bevaringsværdige bygninger i Rudersdal kommune
Eksempler på bevaringsværdi 1-4