Spring til indhold

Information for bestyrelser

Her finder du information om forældre - og institutionsbestyrelser, Institutionsrådet og styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagpleje. 

Forældre- og institutionsbestyrelser

Forældre- og institutionsbestyrelsen i din daginstitution

Bestyrelsesformænd for institutionerne

Velkommen til forældrebestyrelsen - værd at vide

Tavshedserklæring

Institutionsrådet

Institutionsrådets opgave

Kommende møder

Kommissorium

Styrelsesvedtægter

Forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner

Forældrebestyrelsen i den kommunale dagpleje

Institutionsbestyrelser i de selvejende institutioner