Spring til indhold

Beskæftigelse

Stationsvej 36
3460 Birkerød
beskaeftigelse@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 30 05
Områdechef: Martha Ahlmann

Beskæftigelse

Beskæftigelsesområdet varetager den jobrettede indsats for ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Herunder hører indsatsen for integration af flygtninge og familiesammenførte.

Beskæftigelsesindsatsen omfatter en professionel virksomhedsservice. Formålet med denne er at understøtte kommunens virksomheder i deres behov for arbejdskraft igennem bl.a. hjælp til rekruttering, opkvalificering og indgåelse af aftaler om praktikker og ansættelser med løntilskud såvel som at opdyrke nye samarbejder med virksomheder med det formål at tilvejebringe arbejdspladser til ledige.

Beskæftigelsesområdet tilrettelægger desuden indsatsen for sygedagpengemodtagere. Formålet her er at sikre, at beskæftigede, der bliver syge, får den rette indsats i rette tid, så medarbejderne hurtigst muligt kan vende raske tilbage til deres arbejdsplads.

Om Beskæftigelse

Arbejdsområder

Organisering

Fakta om Beskæftigelse

Strategi og virksomhedsplan

Politikker og planer

Sagsbehandlingsfrister

Beskæftigelse som arbejdsplads

Aktuelle jobs

Typer af jobs i Beskæftigelse

Uddannelser i Beskæftigelse

Rudersdal som arbejdsplads

Ledige jobs

Personalepolitikker

Kurser og kompetenceudvikling

Feriehuse

Sundhed

Kunstforening

Personaleidrætsforening