Spring til indhold

Borger Erhverv og Beskæftigelse

Stationsvej 36
3460 Birkerød
beskaeftigelse@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 30 00

Beskæftigelse

Beskæftigelsesområdet varetager den jobrettede indsats for ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Herunder hører indsatsen for integration af flygtninge og familiesammenførte.

Beskæftigelsesindsatsen omfatter en professionel virksomhedsservice. Formålet med denne er at understøtte kommunens virksomheder i deres behov for arbejdskraft igennem bl.a. hjælp til rekruttering, opkvalificering og indgåelse af aftaler om praktikker og ansættelser med løntilskud såvel som at opdyrke nye samarbejder med virksomheder med det formål at tilvejebringe arbejdspladser til ledige.

Beskæftigelsesområdet tilrettelægger desuden indsatsen for sygedagpengemodtagere. Formålet her er at sikre, at beskæftigede, der bliver syge, får den rette indsats i rette tid, så medarbejderne hurtigst muligt kan vende raske tilbage til deres arbejdsplads.

Endelig er det Beskæftigelsesområdets opgave at koordinere og udvikle kommunens erhvervsindsats, så der sikres gode rammer for iværksætteri og virksomhedernes udvikling og vækst.

Om Beskæftigelse

Beskæftigelse som arbejdsplads

Rudersdal som arbejdsplads