Beskæftigelse

Stationsvej 36
3460 Birkerød
beskaeftigelse@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 30 00
Områdechef: Martha Ahlmann

Beskæftigelse

Beskæftigelsesområdet varetager den jobrettede indsats for ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Herunder hører indsatsen for integration af flygtninge og familiesammenførte.

Beskæftigelsesindsatsen omfatter en professionel virksomhedsservice. Formålet med denne er at understøtte kommunens virksomheder i deres behov for arbejdskraft igennem bl.a. hjælp til rekruttering, opkvalificering og indgåelse af aftaler om praktikker og ansættelser med løntilskud såvel som at opdyrke nye samarbejder med virksomheder med det formål at tilvejebringe arbejdspladser til ledige.

Beskæftigelsesområdet tilrettelægger desuden indsatsen for sygedagpengemodtagere. Formålet her er at sikre, at beskæftigede, der bliver syge, får den rette indsats i rette tid, så medarbejderne hurtigst muligt kan vende raske tilbage til deres arbejdsplads.

Om Beskæftigelse

Arbejdsområder
Organisering
Fakta om Beskæftigelse
Strategi og virksomhedsplan
Politikker og planer
Sagsbehandlingsfrister

Beskæftigelse som arbejdsplads

Aktuelle jobs
Typer af jobs i Beskæftigelse
Uddannelser i Beskæftigelse

Rudersdal som arbejdsplads

Ledige jobs
Personalepolitikker
Kurser og kompetenceudvikling
Feriehuse
Sundhed
Kunstforening
Personaleidrætsforening