Spring til indhold

Bekymret for et barn eller en ung

Hvis et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der påvirker dets trivsel eller udvikling negativt, har du som borger eller offentligt ansat pligt til at give besked til Børn og Familie. Det kaldes at foretage en underretning.

En underretning i rette tid kan være med til at sikre, at problemerne løses, mens de stadig er små. Stol på din tvivl. Del din bekymring. Rettidige underretninger hjælper hvert år børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

Du kan både kontakte kommunen anonymt eller opgive dit navn.

Sådan kan du henvende dig til Børn og Familie

Foretag en underretning som privatperson

Foretag en underretning som offentligt ansat

Hvad kan en underretning handle om?

Hvordan kan jeg se, at et barn eller en ung mistrives?

Hvad sker der, når jeg foretager en underretning?

Børn og Familie skal undersøge forholdene

Få besked om sagen

Akut behov for hjælp

Hvad er en underretning?

En underretning er helt konkret en besked til kommunen givet videre i brevform, e-mail, et telefonopkald eller ved personligt fremmøde. Beskeden har til formål at informere kommunen om, at et barn, som du har kendskab til, har behov for hjælp.

En underretning er at dele sin bekymring for et barn eller en ung.

En underretning kan være den lille ting, der gør den store forskel.

Hvis du er i tvivl, om du skal sende en underretning, kan du læse mere på Ankestyrelsens hjemmeside

Mere om underretning på borger.dk

borger.dk kan du læse om regler og forhold om det at sende en underretning til en kommune.