Bedre adgangsforhold til Dronninggårdskolen

Rudersdal Kommune er gået i gang med at forbedre adgangs- og trafikforhold ved Dronninggårdskolen . En række initiativer skal sikre mere tryghed for elever og bløde trafikanter, når de færdes omkring skolen.

De nye tiltag er klar til skolestart.

Trygheden er især kritisk i morgenmyldretiden omkring kl. 8, hvor adgangsforholdene er udfordret af den megen trafik til skolen.

Forældre oplever, at afsætning og den generelle afvikling af trafikken ikke fungerer optimalt og derfor kan skabe utrygge situationer for børnene.

Konkret har både forældre og skolebestyrelse ønsket, at skolens ankomstareal ombygges, så der kommer et bedre flow i trafikken samt øget tryghed og sikkerhed for cyklende og gående skoleelever til skolen samt forbipasserende cyklister ad Rønnebærvej.

Se flyer der viser de nye adgangsforhold

Ankomstareal lever ikke op til nutidige krav

Konkret lever ankomstarealet ikke op til nutidens krav til trafiksikkerhed på en skolevej. Der er ingen cykelstier langs skolen, og særligt om morgenen opleves der sporadisk afsætning af skoleelever med vending og tilfældig parkering til følge.

I spidsbelastningen mellem kl. 7.45 og 8.15, hvor flest elever afleveres i bil, er der mange ”klumper” i trafikken, der skaber konflikter, som ikke giver de bedste betingelser for de bløde trafikanter.

Det er også et mål, at ankomstarealet skal forskønnes i tråd med kommunens vedtagne ”Strategi for smukke, grønne veje”.

De konkrete initiativer er bl.a. disse:

  • Zone med fartdæmpning på 40 km/t på Rønnebærvej fra Ernst Bojesensvej til og med ankomstarealet.
  • Ensrettet biltrafik ind over p-plads og videre til afsætning foran skolen.
  • Forbedrede overgange med venteperroner ved parkeringsplads og ved Skolevej.
  • ”Kys og kør”-bane (p-afsætningsbane) inkl. udstigningsareal langs skolen til otte biler.
  • Forbedret gadelys inkl. lys på p-plads og forbedret oversigt ved udkørsel fra den.
  • Holdeplads for skole- og svømmebus på p-plads.
  • Parkeringsplads forbedres med nyt slidlag, ny afmærkning af båsene og oprettelse af to handicappladser – i alt 37 p-pladser.
  • ”Venteplads” med bænke og blomsterkummer foran skolen.
  • Grønne heller med blomstrende løg, stauder og træer.

 

Byggeriet er gået i gang med Holte Skole på Rønnebærvej.