Spring til indhold

Aula på dagtilbudsområdet

Aula er den primære digitale kommunikationsplatform mellem hjem og dagtilbud i Rudersdal Kommune.

Illustration der viser, hvordan vi bruger Aula på dagtilbudsområdet

Digital kommunikationsplatform

Den version af Aula, som er i brug i dagtilbud, er den samme som skolerne anvender. På dagtilbudsområdet vil Aula dog blive brugt lidt anderledes end på skoleområdet. Det skyldes, at den daglige kommunikation om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse foregår i børnehuset ansigt til ansigt mellem forældre og medarbejdere.

Aula er dagtilbudsområdets digitale kommunikationsplatform og bliver anvendt til dagligdagskommunikation mellem forældre og personale. Her informerer børnehuset om den daglige pædagogiske praksis, og der er her, at fremmøde, fravær og ferie registreres.

Kort om Aula

FAQ om Aula

Hvor kommunikeres der om hvad?

Support