Spring til indhold

Aula på dagtilbudsområdet

Aula erstattede BørneRuden på dagtilbudsområdet den 4. januar 2021 og er nu den primære digitale kommunikationsplatform mellem hjem og dagtilbud.

Illustration der viser, hvordan vi bruger Aula på dagtilbudsområdet

Digital kommunikationsplatform

Den version af Aula, som skal i brug i dagtilbud, er den samme som skolerne anvender. På dagtilbudsområdet vil Aula dog blive brugt lidt anderledes end på skoleområdet. Det skyldes, at den daglige kommunikation om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse foregår i børnehuset ansigt til ansigt mellem forældre og medarbejdere.

Aula er dagtilbudsområdets digitale kommunikationsplatform og bliver anvendt til dagligdagskommunikation mellem forældre og personale. Her informerer børnehuset om den daglige pædagogiske praksis, og der er her, at fremmøde, fravær og ferie registreres.

Kort om Aula

Hvad er Aula?

Hvorfor Aula?

Hvordan bruger vi Aula på dagtilbudsområdet?

FAQ om Aula

Hvor finder jeg Aula?

Hvad er mit login?

Jeg har glemt mit Unilogin og password. Hvad gør jeg?

Hvordan får jeg notifikationer fra Aula på mail?

Hvordan redigerer jeg mine kontaktoplysninger?

Hvordan angiver jeg hentetider i Aula?

Hvordan melder jeg ferie, fri og sygdom?

Hvor kommunikeres der om hvad?

Opslag

Beskeder

Kalender

Galleri

Support

Kontakt dit børnehus