Spring til indhold

Aktindsigt og indsigt i sager

Du har som borger en række muligheder og rettigheder i forhold til at se sager i kommunens arkiver.

  • Aktindsigt efter offentlighedsloven giver alle borgere ret til at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Rudersdal Kommune. Offentlighedsloven indeholder visse begrænsninger i aktindsigten.
  • Aktindsigt efter forvaltningsloven drejer sig om, at du som borger er part i en sag, hvor Rudersdal Kommune har truffet eller vil træffe en afgørelse. Reglerne om aktindsigt giver ikke alene adgang til oplysninger om dig som part i en sag, men også oplysninger om andre parter. Forvaltningsloven indeholder visse begrænsninger for aktindsigt.
  • Indsigtsretten drejer sig om indsigt i personoplysninger om dig selv i it-systemer og manuelle registre. Denne ret kan både omhandle en bred indsigt og være målrettet tidsmæssigt eller til konkrete områder eller sager. Databeskyttelsesloven indeholder visse begrænsninger i indsigtsretten.

Læs mere og se, hvordan du anmoder om aktindsigt eller indsigt.

 

Aktindsigt

Indsigt