Spring til indhold

Der er gang i affaldssorteringen i Holte Midtpunkt

I Holte Midtpunkt blev et problem med ildelugtende affald i gården vendt til en løsning, der har sat gang i affaldssorteringen og grønne tanker hos butikscentrets lejere.

Holte Midtpunkt

Holte Midtpunkt huser butikscenter med dagligvareforretninger, tøjbutikker, cafeer, apotek og herudover bibliotek, klinikker og kontorer. I alt 47 lejere.

I butikkerne pakkes der hver dag sæsonens tøj, sko og isenkram ud af kasser. I dagligvareforretningerne sættes friske varer på hylderne. På klinikkerne sørger personalet for, at patienterne bydes velkommen, mens nye sterile instrumenter pakkes ud og klargøres til dagens tandtjek eller operation.

Hvad man måske ikke tænker over, når man har været en tur til tandlægen eller har handlet til aftensmaden i en af dagligvarebutikkerne, er alt det affald, som forretningernes daglige virke fører med sig.

Men det gør lejerne. De er nemlig blevet ekstra opmærksomme på at sortere deres affald rigtigt, efter udlejerne i Holte Midtpunkt og Rudersdal Kommunes miljømedarbejdere er gået sammen om at motivere lejerne til at affaldssortere mere.

I Holte Midtpunkts fælles gård finder man de mange lejeres fælles skur til affaldssortering, som over det sidste år har fået ekstra meget opmærksomhed fra både lejere, udlejere og Rudersdal Kommune.

Først, fordi affaldet i skuret under sidste års ekstreme sommervarme gav anledning til lugtgener. Nu, fordi Holte Midtpunkts udlejere tog en opfordring fra Rudersdal Kommune op om at vende problemet med lugtgener til en løsning, der har gjort det nemmere for lejerne at sortere rigtigt.

Flere sorteringsmuligheder og bedre skiltning

Holte Midtpunkts udlejere måtte investere i to nye affaldsfraktioner: bioaffald og metal. De har skiftet en komprimator af ældre dato ud med en ny, som til forskel fra den gamle ikke skal komprimere bioaffald, men kun dagrenovation.

Herudover har vicevært Carsten Meyer sat skilte op over alle affaldsbeholdere i gårdens affaldsskur, så lejerne nu tydeligt kan se, hvilken type affald der må komme i de enkelte beholdere.

Rudersdal Kommune har støttet processen ved at gå i dialog med Holte Midtpunkts udlejere om mulige løsninger, der nu betyder, at lejerne kan sortere flere slags affald.

Efterfølgende har kommunen sendt breve til centerets lejere med information om de forskellige typer affald, lejernes pligt som erhvervsdrivende til at affaldssortere og en opfordring til at tage de nye muligheder i affaldsgården i brug.

Et par måneder efter tog Rudersdal Kommunes miljømedarbejdere på "Grønne Besøg" i centret for at se, hvordan lejerne havde taget imod opfordringen og de nye sorteringsmuligheder.

Det handler om at passe på naturen

Hos Le Grill, Holte Midtpunkts pizzaria, er bestyrer Atillah Demia glad for nu at kunne sortere pizzariaets store dåser fra til genbrug i metalbeholderen. Hver dag fylder han og medarbejderne i Le Grill en vogn med restaffald, plastikemballage, pap, og store dåser, som de om aftenen triller ned til skuret og sorterer i de rette beholdere. Det er helt naturligt for Atillah at affaldssortere på arbejdet, da han allerede derhjemme sorterer plastik, pap og organisk affald.

"Vi tænker også meget over ikke at bruge for mange plastikposer derhjemme. Og at spare på vandet. Vi skal passe på naturen. Det fortæller jeg også til mine børn. Her på arbejdet har jeg talt med mine kolleger om, at vi skal passe på naturen – på vores hjem. Og det betyder, at pap skal i papcontaineren, dåserne i metal og plastik i plastikbeholderen. Og det har alle respekt for.

For Atillah stopper hensynet til naturen og brug af ressourcer derfor ikke nødvendigvis med affaldssortering:

Jeg har tænkt på at foreslå ejeren af Le Grill, at vi ikke fremover giver plastikposer til vores gæster, når de får deres mad med. Det tager jo 400-500 år at nedbryde en plastikpose. Så hvis den ender i Holte Havn eller nogle af åerne her i Rudersdal, er det bare ikke godt."

Foto der viser eksempler på genanvendelige materialer

Et startskud til at sortere mere

Hos Tandlægerne i Holte Midtpunkt er affaldsgårdens nye muligheder og opfordringerne til at tage dem i brug blevet positivt modtaget. Klinikassistent Mynthe Hansen fortæller:

Vi går alle sammen ind for, at der skal affaldssorteres, så nu der er kommet flere muligheder nede i gården, gør vi også en ekstra indsats for at få gjort det ordentligt.

Tandlægeklinikken håndterer i sit daglige arbejde forskellige kemikalier og redskaber, de har været vant til at sortere fra, som farligt og klinisk affald. Efter at der er kommet ekstra fokus på affaldssorteringen i gården, er klinikken gået helhjertet ind i også at sortere alt plast og papir i klinikken. Det har dog krævet lidt tid at vænne sig til i en arbejdssituation at skulle skille emballagen, der er sammensat af plast og papir, fra hinanden, fortæller Mynthe Hansen.

”​Selvfølgelig er det udfordrende, fordi det tager noget mere tid, men når vi gør det med det samme og tager affaldet med ud til de rigtige beholdere i steriliseringslokalet, er det overstået.”

Stilsikker og praktisk sorteringsløsning i køkkenet hos Holte Plastikkirurgi

Hos Holte Plastikkirurgi blev brevet fra Rudersdal Kommune og de nye affaldssorteringsmuligheder i gården også en anledning til at sortere mere. Men det betød også, at klinikken måtte finde plads til flere affaldsbeholdere i sit køkken, hvor der allerede var sparsomt med plads. Og helst nogle, der var til at holde ud at se på.

Holte Plastikkirurgis lokaler er lyse og luftige, og der er en følelse af ro og renhed. Det tog derfor lidt tid at finde nogle beholdere, der passede ind. Men det er lykkedes. I klinikkens køkken har sekretær Ulla Skaarup bag spisebordet arrangeret to stilfulde og diskrete hvide beholdere. Med et enkelt klik på låget åbner de. Beholderne har hver især to rum, der med mærkaterne: metal, plast, papir og bioaffald anviser, hvilket affald der skal hvorhen.

Efter frokost klikker jeg lige på låget på begge beholdere, så de står åbne og det er oplagt for alle at smide deres affald i de rette rum. Om aftenen efter lukketid tager vores rengøringshjælp så alle poserne med ned til affaldssorteringen i gården.”

En løsning der kan anbefales, hvis lejerne er med på ideen

Vicevært i Holte Midtpunkt Carsten Meyers, der til dagligt sørger for, at der ser ordentligt ud i Holte Midtpunkts fælles gård, er også godt tilfreds med de nye løsninger og afhentningsordninger. Han kan tydeligt mærke en forskel, efter der er blevet sat skilte op, og Rudersdal Kommune har opfordret lejerne til at sortere mere.

Når man spørger Carsten, om han kan anbefale, at andre udlejere eller små butikscentre gør noget lignende, lyder svaret:

Helt sikkert – det er jo godt for miljøet, at vi sorterer vores affald. Men det kommer selvfølgelig i sidste ende an på, om lejerne synes, at det er noget bøvlet noget at skulle affaldssortere. For så sker der jo ikke noget. Men jeg tror, at lejerne her føler, at efter vi har gjort de her ting, er det blevet nemmere. -Det er blevet en succes.”

 

Hos Dansk Affaldsforening kan du gratis downloade piktogrammer, som KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen har udviklet

Hos Dansk affaldsforening kan du gratis downloade piktogrammer, som KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen har udviklet i samarbejde med futu og tusindvis af borgere og affaldseksperter. De findes tilpasset som anvisninger, ift.  afhentningsordninger og som anvisninger, hvis I kører jeres erhvervsaffald på genbrugspladsen. Bestil dem via nedenstående link.

Gå til Dansk Affaldsforenings side om det fælles piktrogramsystem​

Rudersdal Kommune kommer gerne på ”Grønt Besøg” i din virksomhed

Rudersdal Kommunes miljømedarbejdere kommer gerne ud på Grønt Besøg i din virksomhed. Her gennemgår vi din virksomheds muligheder for mere bæredygtig drift og forretningsudvikling, i forhold til affaldssortering og mere genanvendelse. Vi ser også på om I har potentiale til energibesparelser, ressourceoptimeringer og andre tiltag, der kan give jer en mere bæredygtig forretning.

Vi formidler desuden kontakt til forskellige projekter, hvor jeres virksomhed får adgang til gratis konsulentvejledning og finansiering af bæredygtige tiltag.

‌Læs mere om Grønne Besøg.‌

Støt op om den grønne omstilling i Rudersdal

Når I sorterer affald i jeres virksomhed, er I med til at sikre, at genanvendelige materialer udnyttes, og værdifulde ressourcer ikke afbrændes. Det mindsker jeres CO2-aftryk og I er med til at skabe grønnere fjernvarme.

Læs mere om hvad I kan gøre i jeres virksomhed for den grønne omstilling

Overhold dine pligter som erhvervsdrivende

Faktisk er virksomheder forpligtet til at kildesortere affald, der er egnet til at blive genanvendt. Det gælder fx papir, pap, karton og plastemballage. Ofte er der også en kontant gevinst ved at sortere affaldet, fordi det som regel er billigere at komme af med, når det er sorteret i rene dele til genanvendelse, forbrænding, specialbehandling eller deponering på losseplads.

Med et Grønt Besøg får I en gratis screening af, om I overholder reglerne i jeres virksomhed.