Affald

Få besked på sms eller mail

Her kan du tilmelde dig beskedservice, så du får besked på SMS eller mail dagen før, vi tømmer dine nye affaldsbeholdere til genanvendeligt affald. Du kan også vælge at få besked om, hvornår det er sidste tilmeldingsfrist til storskraldsordningen.

Tilmeld dig service / ret din tilmelding

Ny affaldsordning på vej

Vi skal blive bedre til at genanvende vores ressourcer. Derfor indfører Rudersdal Kommune ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Du kan læse mere om den nye affaldsordning her.

Giv os et praj om affald

Ser du affald ligge og flyde på offentlig vej, sti eller andet område, vil vi meget gerne vide det.

Rudersdal Kommune gør en stor indsats for at holde by og natur ren og pæn, men kan ikke være alle steder hele tiden.

Ud over at give os et praj kan du sende en sms, hvis en skraldespand er fyldt - info står på låget af den.

Giv os et praj om affald