Affald

Få besked på sms eller mail

Her kan du tilmelde dig beskedservice, så du får besked på SMS eller mail dagen før, vi tømmer dine nye affaldsbeholdere til genanvendeligt affald. Du kan også vælge at få besked om, hvornår det er sidste tilmeldingsfrist til storskraldsordningen.

OBS: Du kan først tilmelde dig beskedservice, når du har modtaget de nye beholdere.

Tilmeld dig service / ret din tilmelding

Ny affaldsordning på vej

Vi skal blive bedre til at genbruge vores ressourcer. Derfor er Rudersdal Kommune i fuld gang med at indføre en sorteringsordning, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Læs mere om den nye affaldsordning

Giv os et praj om affald

Ser du affald ligge og flyde på offentlig vej, sti eller andet område, vil vi meget gerne vide det.

Rudersdal Kommune gør en stor indsats for at holde by og natur ren og pæn, men kan ikke være alle steder hele tiden.

Ud over at give os et praj kan du sende en sms, hvis en skraldespand er fyldt - info står på låget af den.

Giv os et praj om affald