Affald

Få besked på sms eller mail

Her kan du tilmelde dig beskedservice, så du får besked på SMS eller mail dagen før, vi tømmer dine nye affaldsbeholdere til genanvendeligt affald. Du kan også vælge at få besked om, hvornår det er sidste tilmeldingsfrist til storskraldsordningen.

OBS: Du kan først tilmelde dig beskedservice, når du har modtaget de nye beholdere.

Tilmeld dig service / ret din tilmelding

Corona-info om affald

Få et samlet overblik over hvad du gør med de forskellige typer affald, mens Danmark - og Rudersdal - er lukket ned.

Dagrenovation hentes som vanlig, genbrugspladserne er igen åbnet, og du kan få hentet dit haveaffald.

Ny affaldsordning på vej

Vi skal blive bedre til at genbruge vores ressourcer. Derfor er Rudersdal Kommune i fuld gang med at indføre en sorteringsordning, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Læs mere om den nye affaldsordning