Spring til indhold

Affald

Beskedservice

Få besked på sms eller mail

Her kan du tilmelde dig beskedservice, så du får besked på sms eller mail dagen før, vi tømmer dine affaldsbeholdere til genanvendeligt affald. Du kan også vælge at få besked om, hvornår det er sidste tilmeldingsfrist til storskraldsordningen. Husk at du først kan tilmelde dig beskedservice, når du har modtaget de nye beholdere.

Tilmeld dig service / ret din tilmelding

Takster for affald

Affaldstakster stiger i 2022

I 2022 sker der ændringer i affaldstaksterne; Det generelle takstniveau er stigende, og de fleste takster vil fremadrettet være momsfrie. Stigningerne skyldes bl.a. nye og dyrere kontrakter på indsamling af affald, samt at vi øger antallet af ordninger for indsamling af genanvendeligt affald.

Affaldstakster i 2022
Aktuelt

Få hentet dit haveaffald

Fra 1. april til 30. november tilbyder vi at afhente dit haveaffald en gang om ugen. Det koster 995 kr. for hele sæsonen for tømning af en 140 L beholder. Beløbet bliver automatisk opkrævet via din ejendomsskat. Når du er tilmeldt ordningen, kan du se, hvilken dag haveaffaldet afhentes, på selvbetjeningssiden Mit Affald. Haveaffaldet skal være placeret ved fortovskanten senest kl. 6 på afhentningsdagen.

Haveaffald

Gå til selvbetjeningssiden Mit affald