Affald

City Container Cph overtager indsamling

Fra 1. maj har City Container Cph overtaget opgaven med at indsamle husholdningsaffald i Rudersdal Kommune. Køreruter og chauffører er  til at starte med de samme, så der sker ikke nogen store ændringer for dig som borger i forbindelse med den nye renovatør. 

Foringsposer er med den nye renovatør nu et tilkøb og skal bestilles via ‌selvbetjeningsløsningen‌.  

Ny affaldsordning på vej

Vi skal blive bedre til at genanvende vores ressourcer. Derfor indfører Rudersdal Kommune ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Du kan læse mere om den nye affaldsordning her.

Giv os et praj om affald

Ser du affald ligge og flyde på offentlig vej, sti eller andet område, vil vi meget gerne vide det.

Rudersdal Kommune gør en stor indsats for at holde by og natur ren og pæn, men kan ikke være alle steder hele tiden.

Ud over at give os et praj kan du sende en sms, hvis en skraldespand er fyldt - info står på låget af den.

Giv os et praj om affald