Ældreområdet

Stationsvej 36
3460 Birkerød
aeldre@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 50 08

Ældreområdet

Ældreområdets ansvarsområder omfatter ældre- og sundhedsområdet.

Ældreområdet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejehjem, ældreboliger, hjælpemidler og aktivitetscentre m.v.

Ældreområdet understøtter borgernes mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv, under de givne betingelser.

Den tværgående forebyggende og sundhedsfremmende indsats for alle borgere i kommunen er organisatorisk placeret i Sundhedsafdelingen i Ældreområdet

Sundhedsområdet omfatter genoptræning, sundhed og forebyggelse, medfinansiering af sundhedsvæsenet m.v.

Sundhedsområdet understøtter borgerne i at tage vare på deres egen sundhed ved at skabe rammer for, at alle borgere har gode muligheder for at foretage sunde valg.

 

 

Om Ældreområdet

Arbejdsområder
Organisering
Strategi og virksomhedsplan
Politikker og planer
Kontakoplysninger

Samarbejdspartnere

Professionelle samarbejdspartnere
Frivillige samarbejdspartnere

Ældreområdet som arbejdsplads

Aktuelle jobs
Typer af jobs i Ældreområdet
Uddannelser i Ældreområdet

Rudersdal som arbejdsplads

Ledige jobs
Personalepolitikker
Kurser og kompetenceudvikling
Feriehuse
Sundhed
Kunstforening
Personaleidrætsforening