Om boliger for ældre

Der er tre typer af særlige boliger, der er egnede for ældre borgere:

  • Plejeboliger og bofællesskaber (for borgere med en demenssygdom)
  • Ældre- og handicap-egnede boliger
  • Pensionistboliger

Herunder kan du læse om de enkelte boligformer og se, hvilke kriterier du skal opfylde, for at få bevilget en bolig.

 

Om plejebolig og bofællesskab

Hvad er en plejebolig/et bofællesskab?
Hvilke plejeboliger/bofællesskaber findes?
Hvem kan søge?
Sådan søger du
Hvor lang er ventetiden?
Hvis du ønsker en plejebolig i en anden kommune
Husleje og udgifter til plejebolig

Om ældre- og handicap-egnet bolig

Hvad er en ældre- og handicap-egnet bolig?
Hvilke ældre- og handicap-egnede boliger findes?
Hvem kan søge?
Sådan søger du
Hvor lang er ventetiden?
Hvis du ønsker en ældre- og handicap-egnet bolig i en anden kommune
Husleje og udgifter til ældre og handicap-egnet bolig

Om pensionistbolig

Hvad er en pensionistbolig?
Hvilke pensionistboliger findes?
Hvem kan søge?
Sådan søger du
Hvem træffer afgørelsen?
Hvor lang er ventetiden?
Husleje og andre udgifter til pensionistbolig