Særlige boliger til ældre

Der er tre typer af særlige boliger, der er egnede for ældre borgere: Plejeboliger, ældre- og handicapegnede boliger og pensionistboliger. Herunder kan du læse om de enkelte boligformer og se, hvilke kriterier du skal opfylde, for at få bevilget en bolig. Søg mellem de forskellige særlige boliger, der findes i kommunen nederst på siden under "Find egnet bolig for ældre".

 

Om plejebolig og bofællesskab

Hvad er en plejebolig?
Hvem kan søge?
Sådan søger du
Hvor lang er ventetiden?
Hvis du ønsker en plejebolig i en anden kommune
Husleje og udgifter til plejebolig

Om ældre- og handicap-egnet bolig

Hvad er en ældre- og handicap-egnet bolig?
Hvem kan søge?
Sådan søger du
Hvor lang er ventetiden?
Hvis du ønsker en ældre- og handicapegnet bolig i en anden kommune
Husleje og udgifter til ældrebolig

Om pensionistbolig

Hvad er en pensionistbolig?
Hvem kan søge?
Sådan søger du
Hvem træffer afgørelsen?
Hvor lang er ventetiden?
Husleje og andre udgifter til pensionistbolig

 

Find egnet bolig for ældre