Om boliger for ældre

Der er tre typer af særlige boliger, der er egnede for ældre borgere:

  • Plejeboliger og bofællesskaber (for borgere med en demenssygdom)
  • Ældre- og handicap-egnede boliger
  • Pensionistboliger

Herunder kan du læse om de enkelte boligformer og se, hvilke kriterier du skal opfylde, for at få bevilget en bolig.

 

Om plejebolig og bofællesskab

Hvad er en plejebolig og bofællesskaber ved demens?
Hvilke plejeboliger/bofællesskaber findes?
Hvem kan søge?
Sådan søger du
Hvor lang er ventetiden?
Hvis du ønsker en plejebolig i en anden kommune
Husleje og udgifter til plejebolig

Om ældre- og handicap-egnet bolig

Hvad er en ældre- og handicap-egnet bolig?
Hvilke ældre- og handicap-egnede boliger findes?
Hvem kan søge?
Sådan søger du
Hvor lang er ventetiden?
Hvis du ønsker en ældre- og handicap-egnet bolig i en anden kommune
Husleje og udgifter til ældre og handicap-egnet bolig

Om pensionistbolig

Hvad er en pensionistbolig?
Hvilke pensionistboliger findes?
Hvem kan søge?
Sådan søger du
Hvem træffer afgørelsen?
Hvor lang er ventetiden?
Husleje og andre udgifter til pensionistbolig