Spring til indhold

Sådan skal din adgangsvej være

Rudersdal Kommune sørger for, at du som grundejer får hentet dit affald, både det genanvendelige og restaffaldet. Rent praktisk er det vores renovatør City Container, der klarer opgaven.

For at afhentningen kan ske bedst muligt og under ordentlige arbejdsforhold for skraldemændene, skal din adgangsvej og standplads overholde nogle krav. De vigtigste er:

  • Affaldsbeholderne skal stå på et plant, fast og jævnt underlag (af fx fliser, asfalt eller lign).
  • Adgangsvejen hen til beholderne skal være jævn, plan og kørefast (fx fliser, beton, asfalt eller lign.). Bemærk venligst, at underlag som fx. løse sten, grus, græs og græsarmering ikke betragtes som fast.
  • Adgangsvejen skal i vinterhalvåret ryddes for sne og glatførebekæmpes i nødvendigt omfang. Husk at tænde lys, når det er mørkt.

Aktuelt: Læs om dine forpligtelser som grundejer ift. snerydning etc.

Snerydning på din vej

Krav til adgangsvej og typiske udfordringer

Regulativ og regler for affaldsskjul

Regulativ for husholdningsaffald

Overvejer du at bygge et affaldsskjul eller fjerne hæk for at få plads til beholderne, så vær opmærksom på at der er regler for dette. Du finder flere oplysninger her:

‌Jeg vil bygge et skjul eller skur til affaldsbeholdere‌

Hvis din adgangsvej ikke er i orden