Spring til indhold

Sådan skal din adgangsvej være

Rudersdal Kommune sørger for, at du som grundejer får hentet dit affald, både det genanvendelige og restaffaldet. Rent praktisk er det vores renovatør City Container, der klarer opgaven.

For at afhentningen kan ske bedst muligt, og vi også sikrer ordentlige arbejdsforhold, skal adgangsforholdene på din matrikel være i orden, så skraldemanden kan komme til.

Typisk er det udfordringer med belægning, stigning eller trapper, som gør, at skraldespanden ikke bliver tømt.

Hvis det handler om restaffald, kan det i sidste ende betyde, at kommunen bliver nødt til selv at hente affaldet – for din egen regning.

Gælder det genanvendeligt affald som plast, pap etc., er konsekvensen, at tømningen indstilles, hvis forholdet ikke bringes i orden.

Krav til adgangsvej

  1. Affaldsbeholderne skal stå på et fast og jævnt underlag.
  2. Der skal være plads til, at skraldemanden uhindret kan trække den enkelte beholder ud uden at flytte de andre beholdere.
  3. Adgangsvejen hen til beholderne skal være jævn, plan og kørefast (fx fliser, beton, asfalt eller lign.).
  4. Der må ikke være trin, trapper eller væsentlige stigninger på adgangsvejen.
  5. Der må maks. være 20 meter fra vejskel hen til beholderne. For affaldsstativer med sæk gælder det dog, at der maks. må være 50 meter.
  6. Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred.
  7. Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde på min. 2,20 meter på adgangsvejen.
  8. Lågen skal kunne stå åben af sig selv.
  9. Der skal være lys på adgangsvejen, når beholderne skal tømmes.

Se flere detaljer om kravene til adgangsvejen:

Krav til standplads og adgangsvej

Regulativ for husholdningsaffald

Overvejer du at bygge et affaldsskjul eller fjerne hæk for at få plads til beholderne, så vær opmærksom på at der er regler for dette. Du finder flere oplysninger her:

‌Jeg vil bygge et skjul eller skur til affaldsbeholdere‌

 

Adgangsvej til affaldsbeholdere Adgangsvej til affaldsbeholdere

 

Hvis din adgangsvej ikke er i orden