Spring til indhold

Børnehuset Abildgården

Vasevej 72
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 48 10

Daglig leder Martin Rosenquist Andersen
Tlf. 46 11 48 11
mroa@rudersdal.dk

Områdeinstitution Hestkøb
Områdeleder Inge Fabricius
Tlf. 46 11 46 22 / 72 68 46 22
ingf@rudersdal.dk

Børnehuset Abildgården

- I Områdeinstitution Hestkøb

Børnehuset Abildgården er en pædagogisk idrætsinstitution med fokus på børnenes glæde ved at bruge krop og bevægelse i legen. Vores hus ligger midt i Bistrup, og vi går ofte den korte tur igennem skoven til naturhuset Bistrup Hus, hvor vi arbejder med mange forskellige temaer og lærer om natur og naturfænomener.

Om børnehuset

Pædagogisk profil

Aula

Områdeinstitution Hestkøb

Tilsyn

Nøgletal

Takster og opskrivning