Børnehuset Abildgården

Vasevej 72
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 48 10

Daglig leder Martin Rosenquist Andersen
Tlf. 46 11 48 11
mroa@rudersdal.dk

Områdeinstitution Hestkøb
Områdeleder Inge Fabricius
Tlf. 46 11 46 22 / 72 68 46 22
ingf@rudersdal.dk

Børnehuset Abildgården

- I Områdeinstitution Hestkøb

Børnehuset Abildgården er en pædagogisk idrætsinstitution med fokus på børnenes glæde ved at bruge krop og bevægelse i legen. Vores hus ligger midt i Bistrup, og vi går ofte den korte tur igennem skoven til naturhuset Bistrup Hus, hvor vi arbejder med mange forskellige temaer og lærer om natur og naturfænomener.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Hestkøb

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i Område Hestkøb
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere og personaleomsætning

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud