Åben skole

Vil du samarbejde med den åbne skole i Rudersdal? Find inspirerende eksempler på, hvordan firmaer, foreninger og kulturinstitutioner samarbejder med skolerne, og se hvem du skal kontakte for mere information.

 

Opret et tilbud

Fakta, kontakt og baggrund om åben skole

Hvor kan jeg se tilbud om åben skole?
Hvilke kriterier er der for åben-skole-tilbud?
Hvem skal jeg kontakte for spørgsmål om den åben skole?
Hvornår er fristen for at oprette et tilbud til skoleåret 2018/19?
Hvilke erfaringer bygger åben skole i Rudersdal på?
Hvad er baggrunden for åben skole?

Skoler og aktører: Det siger de om åben skole

Skoleelev: Det er fedt, at der kommer en underviser udefra, for så lærer man noget nyt. Det er en, der arbejder med det til hverdag, så hun ved mere om det”

Åben skole sætter bank på skoleskemaet

Skolelærer: Det er fedt, at eleverne møder eksperter fra firmaer og organisationer udenfor skolen, som arbejder med innovation, for det giver dem en ny forståelse af, hvad de kan bruge det, de lærer i skolen til.

Lærere: Vi har fået viden om og værktøjer til innovation

Formand for Sportsklub: Det er dejligt, skolerne og kommunen bakker op ved fx at stille ledige baner til rådighed i om formiddagen. Klubben bidrager med trænere, og vi håber at sætte et positivt indtryk hos eleverne.

Ketsjere knytter skoler og foreninger sammen

Virksomhed: Det er imponerende at møde så mange nysgerrige elever, og det er en fornøjelse af kunne hjælpe skoleeleverne med viden og metoder til at tænke nyt og udvikle deres ideer. Der er plads til mange flere nye ideer i samfundet, og vi har som en stor virksomhed en forpligtelse til at hjælpe dem på vej.

Virksomhed: Imponerende at møde så mange nysgerrige elever

Skoleelever lærer vinterbadning sammen med DGI

Koncept og samarbejde

KONCEPT

Mål, organisering og baggrund for den åbne skole i Rudersdal er beskrevet i et politisk vedtaget koncept.

Koncept for åben skole i Rudersdal (pdf)

Samarbejdspartnere

Skolerne i Rudersdal samarbejder med foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsliv om at tilbud under den åben skole. Eksempler på samarbejdspartnere:

Foreninger

Frivillighed for alle

Rudersdal Musikskole

Vedbæk Fundene

Naturskolerne
 

Inspiration

Her er en række eksempler på tilbud under den åbne skole og links til artikler, hvor elever, lærere og samarbejdspartnere fortæller om forventninger og oplevelser:

 

Skoleelever lærer om byggeri i samarbejde med en entreprenørvirksomhed og Banedanmark. Det sker, fordi rudersdal Kommune har et partnerskab med Dansk Byggeri.

Skoleelever blev håndværkere for en dag

Kulturministeren har oplevet åben skole i efteråret 2016, hvor elever har skrevet historier og spillet musik ved et tilbud arrangeret af Rudersdal Musikskolen.

Dyreskelet og harmonikaer fascinerer elever i åben skole

Hvordan skal et nyt ungehus indrettes? Elever fra 8. klasse hjulpet UngiRudersdal med at ideer til indretning og aktiviteter. Det er sket ved hjælp af innovation og dialog.

Elever er med til at nyudvikle ungehus i Rudersdal

Sportsklubber, foreninger og frivillige arrangerer aktiviteter for børn fra 0. til 5. klasse på den årlige børnekulturfestival i Rudersdal Kommune. Erfaringerne fra festivalen har bidraget til udvikling af den åbne skole i Rudersdal.

Børn møder foreninger på stor festival i Rudersdal