RudersdalMødet

Afholdte RudersdalMøder

RudersdalMøde 6: Presset økonomi – fælles udfordring – 11. maj 2016
RudersdalMøde 5: Tal med Rudersdal – 12. maj 2015
RudersdalMøde 4: Teknologi til velfærd – 18. november 2014
RudersdalMøde 3: Input til ny planstrategi – 20. maj 2014
RudersdalMøde 2: Input til ny politik for børn og unge – 18. september 2013
RudersdalMøde1: Det gode liv – 15. maj 2013

RudersdalMødet fungerede i 2013-16 som et borgerforum for dialog og indflydelse, der gav borgerne mulighed for at sætte præg på udviklingen i kommunen. 

RudersdalMøderne blev afholdt både som åbne møder for alle og som arrangementer for særligt indbudte Rudersdalborgere fra erhvervslivet, institutioner, forvaltninger, kultur- og fritidslivet, råd og foreninger. 
 
Målet med RudersdalMøderne var at styrke dialogen mellem borgere og politikere i Rudersdal og at skabe nye ideer til, hvordan kommunen kan udvikles. Ambitionen var at styrke det gode liv for alle borgere i Rudersdal Kommune.

Tidligere RudersdalMøder

RudersdalMøde 6: Presset økonomi – fælles udfordring – 11. maj 2016
RudersdalMøde 5: Tal med Rudersdal – 12. maj 2015
RudersdalMøde 4: Teknologi til velfærd – 18. november 2014
RudersdalMøde 3: Input til ny planstrategi – 20. maj 2014
RudersdalMøde 2: Input til ny politik for børn og unge – 18. september 2013
RudersdalMøde1: Det gode liv – 15. maj 2013