Nye rammer til borgere med multiple handicap

Indvielsen af et nyt Botilbud Ebberød i januar 2018, giver 46 borgere med multiple handicaps ny egen bolig med stort bad og toilet, samt privat balkon eller terrasse.

 

 

Luftfoto_ebberød

Boliger som del af plan

Boligerne er opført på baggrund af Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicapplan fra 2008. Planen blev sat i værk for at realisere kommunens politiske visioner om at bygge nye og tidssvarende boliger til borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Botilbud Ebberød blev en del af planen, fordi tilbuddets bygninger og faciliteter fra slutningen af 60´erne inden for en årrække ville fremstå utidssvarende. Det blev derfor vedtaget at fjerne de gamle bygninger på Sophie Magdelenes Vej og opføre et nyt botilbud.   

Opførelsen af de nye boliger i Botilbud Ebberød er de sidste før kommunen i 2020 er i mål med den gennemgribende udbygning og modernisering af dag- og botilbud til borgere med funktionsnedsættelser.

Mere end nye boliger

De nye boliger er udviklet af et team af JJW Arkitekter, Balslev Rådgivende Ingeniører og Force 4 Architects.  Udover at bygningerne skulle passe ind i miljøet i Ebberød, har det samtidig været helt centralt, at boligerne blev optimalt indrettet til borgere med multiple handicaps.  De nye beboere har bl.a. betydelige fysiske handicaps, og de fleste er kørestolsbrugere. Det betyder, at samtlige rum, som fx badeværelser, fællesrum, køkkener, døråbninger og gangarealer, er indrettet, så det er let og ukompliceret at komme rundt i kørestole. Herudover er der lagt vægt på borgernes psykiske velbefindende, så de også kommer til at trives i deres nye bolig. Elementer som naturligt lys og gode lydforhold er af samme grund højt prioriteret i det nye byggeri. Endelig har hver enkelt beboer fået egen balkon eller terrasse, som giver mulighed for at komme tættere på naturen og årstidernes vekslen, som indrammer de nye bygninger.

Træ-allé Ebberød

Et særligt område

Boligerne er opført i et område, som bærer på en helt særlig historie. Geografisk set er bydelen Ebberød beliggende som en afsides ”enklave” øst for Birkerød, og er omkranset af Rude Skov og marker.

Området er rammet ind af landskabelige og parklignende omgivelser og byder med mange bevaringsværdige bygninger på en særlig variation af visuelle oplevelser.  Gennem tiderne er udbygningen af Ebberød sket således, at der i hver tidsepoke er skabt et nyt bykvarter adskilt fra de andre af landskabet, der flyder imellem bebyggelserne. Bydelen bliver derfor betragtet som et værdifuldt kulturmiljø af regional betydning.

Herudover bærer hele området omkring de nye bygninger vidnesbyrd om en helt anden tid og en helt anden tilgang til samfundets mest sårbare og udsatte borgere.

Den ældste del af Ebberød består bl.a. af etagebyggeri fra 1890ʼerne, som blev opført af institutionen Gamle Bakkehus.  Bebyggelsen fungerede som institution for borgere med psykiske og fysisk handicap, og blev i datidens ånd opført som ”arbejdsplejehjem for åndssvage”.

Pladsmangel gav anledning til endnu en stor byggeperiode fra 1918-1924. Her blev opført en tilbygning til hovedbygningen, herunder vandtårnet, som er et særligt orienteringspunkt i området.

I 1930’erne blev der opført mindre udvidelser og tilbygninger. Ligesom der blev opført enkelte markante bebyggelser fra 1950 – 1970´erne. Herunder en festsal ved hovedbygningen 1957-1958.