Spring til indhold

Vi udvikler Langedam

I 2020 udvikler vi naturen i Langedam - en park med stor naturværdi tæt på Birkerød centrum.

I forbindelse med Rudersdal Kommunes strategi for parker og grønne områder arbejdes der med at styrke oplevelses- og naturværdien i Langedam, hvor der især sættes fokus på plante- og dyrelivet ved søen, til glæde for parkens publikum.

 

Strategi for byens parker og grønne områder

 

Langedam har siden 2015 været driftet bæredygtigt. Store arealer er omlagt til langt græs, og alt dødt materiale bevares i parken. Dette er med til at nedsætte Co2-forbruget og samtidig øge biodiversiteten. Nu vil vi udvikle og forstærke levesteder for flora og fauna, og samtidig skabe flere oplevelser for borgere. Dermed styrker vi både oplevelses- og naturværdien i parken.

Har du kommentarer eller spørgsmål kan du kontakte projektleder Emma Tolstrup på Etol@rudersdal.dk / tlf. 7268 2367

 

Kommende tiltag i Langedam

Flere spiselige og blomstrende planter

Kvasbunker og dødt træ flere steder i parken

Bedre udsigt til søen med åbne udsigtskiler

Styrke levesteder og biodiversitet

Flere vegetationslag forskellige steder

Varieret græsslåning og flere slags stier

Om Langedammen

Langedam ligger som en frodig grøn naturpræget bypark afgrænset mod øst, syd og vest af tæt lav boligbebyggelse. Fra parken er der kig til den vidt åbne grønne kile Sletten ved Byagervej, der strækker sig mod nord mod Eskemose Skov og Sjælsø.

Parken er karakteriseret ved den lavtliggende sø, der fylder størstedelen af parken, der er jævnt stigende terræn omkring søen, samt den frodige kratbevoksning og store træer, der omkranser søen. Søen og beplantningen har en høj naturværdi og er et beskyttet vådområde.