Spring til indhold

Søg hjælpemidler

Hvis du eller dit barn har behov for et hjælpemiddel, og du vil søge om støtte til et hjælpemiddel, skal du søge igennem den digitale selvbetjening og ansøgningsskemaet, som du finder igennem linket nedenfor.
Det er obligatorisk og lovbestemt at ansøgninger til hjælpemidler skal foregå digitalt. Hvis du ikke kan  søge digitalt, på grund af fx sprogvanskeligheder, handicap eller manglende digitale kompetencer, er du velkommen til at kontakte os for hjælp.

Her på siden kan du læse mere om personlige hjælpemidler, hjælpemidler til udlån og hjælpemidler til syn, hørelse og kommunikation.

Søg hjælpemidler

OBS! Er du lige blevet behandlet på hospitalet eller på en privatklinik og har brug for et hjælpemiddel midlertidigt, så skal du huske at få det med hjem fra hospitalet. 

 

Din ansøgning

Hvem kan søge?

Sagsbehandlingstid

Afprøv, afhent og aflever hjælpemidler

Hjælpemiddelbasen

I Hjælpemiddelbasen kan du finde billeder og oplysninger om ca. 25.000 hjælpemidler. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke yder støtte til alle typer og fabrikater.

Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen.

Hjælpemiddelbasen

Du kan afprøve, afhente og aflevere hjælpemidler til udlån på hjælpemiddeldepotet på Rundforbivej 176, 2850 Nærum.  Vi har åbent hus hver tirsdag fra kl. 10:00-12:00 og torsdag 10:00-17:00, hvor en sagsbehandlende terapeut står klar til at hjælpe dig med at finde et hjælpemiddel, som passer til dine behov. Der er mulighed for at afprøve hjælpemidlet - og i tilfælde hvor det er muligt - kan terapeuten bevilge dig hjælpemidlet med det samme. Det betyder, at du kan få hjælpemidlet med hjem samme dag. Derudover kan du efter aftale selv afhente dine hjælpemidler og uden forudgående aftale aflevere hjælpemidler, du ikke længere har behov for, på alle hverdage mellem kl. 09:00-15:00. 

 

Personlige hjælpemidler

Hvad er personlige hjælpemidler?

Frit valg af leverandør

Kontakt

Hjælpemidler til udlån

Hjælpemidler til udlån fra Hjælpemiddeldepotet

Drift og vedligeholdelse

Åbent Hus i tværkommunalt hjælpemiddeldepot

Hjælpemidler til udlån på biblioteket i Birkerød

Kontakt Center for Hjælpemidler

Hjælpemidler til syn, hørelse og kommunikation

Synshjælpemidler

Høretekniske hjælpemidler

Kommunikationshjælpemidler

Reparation af dit hjælpemiddel

Rådgivning og kontakt

Baggrundsinformation