Spring til indhold

Søg hjælpemidler

Hvis du eller dit barn har behov for et hjælpemiddel, og du vil søge om støtte til et hjælpemiddel, skal du søge igennem den digitale selvbetjening og ansøgningsskemaet, som du finder igennem linket nedenfor.
Det er obligatorisk og lovbestemt at ansøgninger til hjælpemidler skal foregå digitalt. Hvis du ikke kan  søge digitalt, på grund af fx sprogvanskeligheder, handicap eller manglende digitale kompetencer, er du velkommen til at kontakte os for hjælp.

Her på siden kan du læse mere om personlige hjælpemidler, hjælpemidler til udlån og hjælpemidler til syn, hørelse og kommunikation.

Søg hjælpemidler

OBS! Er du lige blevet behandlet på hospitalet eller på en privatklinik og har brug for et hjælpemiddel midlertidigt, så skal du huske at få det med hjem fra hospitalet. 

 

Din ansøgning

                  Afhent og aflever hjælpemidler

Hjælpemiddelbasen

I Hjælpemiddelbasen kan du finde billeder og oplysninger om ca. 25.000 hjælpemidler. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke yder støtte til alle typer og fabrikater.

Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen.

Hjælpemiddelbasen

Hjælpemiddeldepotets åbne hus er midlertidigt lukket på grund af den nuværende situation med corona. Du kan fortsat efter aftale selv afhente dine hjælpemidler og uden forudgående aftale aflevere hjælpemidler, du ikke længere har behov for, på alle hverdage mellem kl. 09:00-15:00. På grund af den nuværende lukning skal du banke på døren til depotet.

 

Personlige hjælpemidler

Hjælpemidler til udlån

Hjælpemidler til syn, hørelse og kommunikation

Baggrundsinformation

BEKENDTGØRELSE OM ANSKAFFELSE AF HJÆLPEMIDLER

På retsinformation kan du læse bekendtgørelsen om anskaffelse af hjælpemidler efter Servicelovens § 112.

Retsinformation​

KLAGEVEJLEDNING

Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de 4 uger.

Klagen rettes til:
Social og Sundhed
Stationsvej 36
3460 Birkerød
eller den kan sendes på mail via Digital Post på Social og Sundhed​.

Hvis Rudersdal Kommune ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den sammen med sagens akter til Ankestyrelsen og sender en kopi til dig. Har du brug for vejledning i forbindelse med klagen, er du velkommen til at henvende dig til Center for Hjælpemidler på tlf. 46 11 51 08
Du vil få svar direkte fra Ankestyrelsen.