Spring til indhold

Søg hjælpemidler

Hvis du eller dit barn har behov for et hjælpemiddel, og du vil søge om støtte til et hjælpemiddel, skal du søge igennem den digitale selvbetjening og ansøgningsskemaet, som du finder igennem linket nedenfor.

Det er obligatorisk og lovbestemt at ansøgninger til hjælpemidler skal foregå digitalt. Hvis du ikke kan  søge digitalt, på grund af fx sprogvanskeligheder, handicap eller manglende digitale kompetencer, er du velkommen til at kontakte os for hjælp.

Her på siden kan du læse mere om personlige hjælpemidler, hjælpemidler til udlån og hjælpemidler til syn, hørelse og kommunikation.

Søg hjælpemidler

OBS! Er du lige blevet behandlet på hospitalet eller på en privatklinik og har brug for et hjælpemiddel midlertidigt, så skal du huske at få det med hjem fra hospitalet. 

 

Din ansøgning

Hjælpemiddelbasen

I Hjælpemiddelbasen kan du finde billeder og oplysninger om ca. 25.000 hjælpemidler. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke yder støtte til alle typer og fabrikater.

Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen.

Hjælpemiddelbasen

Prøv, afhent og aflever hjælpemidler

På vores tværkommunale hjælpemiddeldepot på Rundforbivej 176, 2850 Nærum kan du på alle hverdage mellem kl. 9 og 15 efter aftale afhente dine hjælpemidler og uden forudgående aftale aflevere hjælpemidler, som du ikke længere har behov for.

Vi har også åbent hus hver tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 15-17, hvor en sagsbehandlende terapeut står klar til at hjælpe dig med at finde et hjælpemiddel, som passer til dine behov. Der er mulighed for at afprøve hjælpemidlet - og i tilfælde, hvor det er muligt - kan terapeuten bevilge dig hjælpemidlet med det samme. Det betyder, at du kan få hjælpemidlet med hjem med det samme.

 

Personlige hjælpemidler

Hjælpemidler til udlån

Hjælpemidler til syn, hørelse og kommunikation

Baggrundsinformation

BEKENDTGØRELSE OM ANSKAFFELSE AF HJÆLPEMIDLER

På retsinformation kan du læse bekendtgørelsen om anskaffelse af hjælpemidler efter Servicelovens § 112.

Retsinformation​

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere vores serviceniveau i vores kvalitetsstandard for hjælpemidler:

 

 

KLAGEVEJLEDNING

Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de 4 uger.

Klagen rettes til:
Social og Sundhed
Stationsvej 36
3460 Birkerød
eller den kan sendes på mail via Digital Post på Social og Sundhed​.

Hvis Rudersdal Kommune ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den sammen med sagens akter til Ankestyrelsen og sender en kopi til dig. Har du brug for vejledning i forbindelse med klagen, er du velkommen til at henvende dig til Center for Hjælpemidler på tlf. 46 11 51 08
Du vil få svar direkte fra Ankestyrelsen.