Vi har alle et ansvar for den grønne omstilling

I Rudersdal Kommune arbejder vi målrettet på at overgå til grønne energiløsninger og transportløsninger samt understøtte en grøn omstilling i erhvervslivet. Men vi kan ikke gøre det alene. Grøn omstilling er et fælles ansvar, hvor alle spiller en rolle.

Her på siden kan du orientere dig om, hvordan borgere og virksomheder kan bidrage. Desuden kan du læse om Rudersdal Kommunes initiativer med udgangspunkt i vores klima- og energipolitik.

Det kan du gøre som borger

Som borger har du mange muligheder for at tage del i den grønne omstilling. Du kan energioptimere dit hjem, sortere dit affald, bruge kollektiv trafik eller tage cyklen til og fra arbejde. Læs mere om dine muligheder nedenfor.

Energioptimer dit hjem
Sorter dit affald
Tag cyklen og brug kollektiv transport

Det kan I gøre i jeres virksomhed

Som virksomhed har I mange muligheder for at tage del i den grønne omstilling: Lige fra at skifte lyskilder i lokalerne til at udnytte restvarme fra produktion til at spare på energien. Læs mere om jeres muligheder og bliv inspireret nedenfor.

Bestil et Grønt Besøg
Sortér jeres erhvervsaffald
Spar på energien
Tænk i cirkulær økonomi
Producer grønne produkter og vis det til forbrugeren
Sæt jeres miljøarbejde i system
Foretag miljøbevidste indkøb
Arbejd med FN's 17 verdensmål
Søg tilskud til grønne ideer i fødevaresektoren

Det gør Rudersdal Kommune

I Rudersdal Kommune arbejder vi målrettet på at overgå til grønne energiløsninger, grønnere transportformer samt understøtte grøn omstilling i erhvervslivet.

Vi reducerer energiforbruget i egne bygninger og arbejder på at skabe de bedste forudsætninger for, at du vælger den transportmulighed, der udleder mindst CO2.

Vi inviterer til samarbejde om grøn vækst i erhvervslivet og tilbyder gratis råd og vejledning til Rudersdals virksomheder om, hvordan de kan blive grønnere gennem bæredygtig drift og forretningsudvikling.

Det gør vi, fordi størstedelen af energiforbruget og CO2-udledningen sker i de private husholdninger, i virksomhederne og i transportsektoren. Derfor er det afgørende, at vi alle, borgere, virksomheder og kommune, tager del i det fælles ansvar og bidrager til den grønne omstilling.

CO2

CO2 er en ud af flere drivhusgasser, der bidrager til at opvarme jorden og skabe kilmaforandringer.

Vi er med til at udlede mere eller mindre CO2 ud fra vores ressourceforbrug. Det vil sige vores transportsvaner, energiforsyningen i vores bolig, vores indkøb og brug af elektroniske apparater.

Hver dansker udleder i gennemsnit ca. 19 ton CO2 årligt.

Du kan læse mere om Rudersdal Kommunes tiltag inden for energioptimering og grøn transport i nedenstående. Ønsker du inspiration til, hvad du kan gøre som borger eller virksomhed, kan du læse mere højere oppe på siden under For borgere og For virksomheder.

Grøn energi i Rudersdal Kommune

Vores energikilder og energiforbrug i hjemmet, på arbejdspladsen og i kommunen spiller en afgørende rolle i arbejdet med at reducere CO2-udledningen i Rudersdal. 

Over halvdelen af den samlede CO2-udledning i Rudersdal kommer nemlig fra energiforbruget i husholdninger, virksomheder og fra kommunen. 

Derfor arbejder vi målrettet i Rudersdal Kommune på at optimere og reducere energiforbruget i egne bygninger, vi giver råd og vejledning om energioptimering til virksomheder med Grønne Besøg og har på siden ’Energioptimering i dit hjem’ samlet inspiration til, hvordan du som borger kan energirenovere og reducere energiforbruget i dit hjem.

‌Gå til Grønne Besøg.‌

‌Gå til Energioptimering i dit hjem.‌

Nedenfor kan du læse om vores målsætninger, og hvilke tiltag vi har taget de sidste par år for at reducere energiforbruget i kommunen.

Energioptimering i kommunens bygninger
Centralisering af energidata skaber nye muligheder for energioptimering
Fjernstyring af varme og ventilationsanlæg med hjælp fra CTS-anlæg
Datadrevet energiledelse af ventilationsanlæg
Udskiftning af gadelys fra gammeldags pærer til LED sparer strøm
Strategisk varmeplanlægning

Med ovenstående tiltag støtter Rudersdal Kommune FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder specifikt verdensmål 7.

‌Gå til side om Rudersdal Kommunes arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.‌

 

TIL OG FRA ARBEJDE

I Rudersdal er den gennemsnitlige pendlerafstand på 18,6 km om dagen.

Pendler du de 18,6 km i en Peugeot 208 udleder du 1,55 kg CO2 pr. dag og 7,73 kg. CO2 om ugen.

I alt udleder indbyggerne i Rudersdal, der tager bilen på arbejde, 86,74 ton CO2 om ugen alene ved at pendle.

Grøn transport i Rudersdal Kommune

Da især privatbilisme står for en stor del af den samlede CO2-udledning skal det i Rudersdal Kommune være nemt og sikkert at tage cyklen og bruge offentlig transport på arbejde eller til skole, som alternativ til bilen.

I 2017 og 2018 og 2019 har Rudersdal Kommune derfor opført nye og sikrere cykelstier, kampagner har opfordret borgere til at tage cyklen til og fra arbejde, og vi har haft øget fokus på at skabe sikker trafikadfærd på cykelstien.

Der er kommet el-ladestandere til elbiler, der er registreret nye samkørselspladser tæt på flere af kommunens togstationer, og vi har opført flere cykelparkeringspladser ved Birkerød Station, så skiftet til kollektiv trafik er nemt og bekvemt.

Læs mere om de enkelte tiltag for at skabe grønnere transport i nedenstående.

Vedvarende energi giver grønnere offentlig transport
Nye ladestandere til elbilen tæt på den offentlige transport
Kør sammen til og fra arbejde, og del CO2-regningen
Opførelse af flere og bedre cykelstier
Mere plads til pendlercyklerne ved Birkerød Station
Kampagner minder dig om at tage cyklen og cykle sikkert
Vind i håret på vej til skole, cykelprøver og sikker trafikadfærd på skoleskemaet
Trafikcafé for ældre og cykling uanset alder med el-cykler

Med ovenstående tiltag støtter Rudersdal Kommune FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder specifikt verdensmål 3, 9 og 11.

‌Gå til side om Rudersdal Kommunes arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.‌

Rudersdal Kommunes klima- og energipolitik

Rudersdal Kommune har siden 2009 haft en klima- og energipolitik. Den første havde fokus på at mindske kommunens egen CO2-udledning og energioptimere egne bygninger. Den nuværende har især fokus på, hvordan vi som kommune kan være med til at skabe rammerne for, at du som borger og I i jeres virksomhed kan tage del i den grønne omstilling. Et grønnere Rudersdal er nemlig et fælles ansvar.

Når vi har valgt at samle klima- og energipolitik i én politik, skyldes det, at overgangen fra fossile brændstoffer til brug af vedvarende energikilder i energisektoren, transportsektoren og som energikilder i bygninger spiller den største rolle i arbejdet med at reducere CO2-udslippet.

Energioptimering og omstilling til energiforsyning fra vedvarende energikilder i private hjem, energioptimering i kommunens egne bygninger, grøn omstilling i virksomheder og et opgør med udledning af drivhusgasser gennem grønnere transportvaner er derfor den sammenflettede hovednerve i Rudersdal Kommunes nuværende klima- og energipolitik.

Læs Rudersdal Kommunes klima- og energipolitik

Baggrund for Rudersdal Kommunes Klima- og energipolitik
Andre planer og politikker med fokus på grøn omstilling