Vi arbejder for et giftfrit Rudersdal

Vi ønsker, at Rudersdal skal være giftfrit. Her på siden finder du råd og vejledning til hvordan du kan være med til at støtte op om et giftfrit Rudersdal.

GIFTE SOM VI OPFORDRER TIL IKKE AT BRUGE

SPRØJTEGIFTE OG ANDRE GIFTE VI OPFORDRER TIL, AT MAN IKKE AT ANVENDER PÅ UDENDØRS AREALER, GRØNNE AREALER OG I HAVEN:
  • Ukrudtsmidler
  • Mosmidler
  • Svampemidler
  • Sneglemidler
  • Insektmidler
  • Ulovlige midler, herunder gift, der er taget med hjem fra udlandet
  • Midler, der kun er godkendt til brug i landbrug, gartnerier eller anden professionel brug

Praktiske råd til giftfri have og natur-pleje 

Find råd og vejledning til hvordan du plejer have, grønne arealer og andre udendørs-arealer, uden brug af gifte via nedestående links.

Horfors havekalender med tips til sprøjtfri havepleje​

Miljøstyrelsens råd og vejledning til giftfri havepleje.

Grøn Forskels tips til skadedyrsbekæmpelse i haven uden brug af gift

Vær ambassadør for et giftfrit Rudersdal

Som haveejer, forening eller erhverv kan du tilmelde dig Danmarks Naturfredningsforenings kampagne Giftfri Have og blive en synlig ambassadør i dit nærområde for et giftfrit Rudersdal.

Når du tilmelder dig kampagnen, giver du et personligt løfte om at stoppe brugen af gift.

Brug linket nedenfor til at gå til Danamarks Naturfredningsforenings kampagneside.

Tilmeld din have som privatperson.​

‌Tilmeld dig Gifttfri Have som virksomhed eller organisation.

Alles ansvar at passe godt på drikkevandet

I Rudersdal Kommune bor vi næsten alle sammen ovenpå indvindsingopland eller grundvandsdannede opland. Det er vandforsyningernes ansvar at få vandet ud til dig og mig som drikkevand. Men det er vores alles ansvar at passe godt på det.

Vejen frem er at undgå at bruge  sprøjtegift og andre gifte i haven, kolonihaven, nyttehaven, på ejerforeningens arealer og i driften af grønne arealer, som fx idrætsanlæg, golfbaner og andre erhvervsejede grønne arealer. For når vi bruger gifte på grønne arealer, i haven og mod uønsket vegetation mellem f.eks. fliser eller på terrassen, er der risiko for, at giften ender i vores grundvand. Vi risikerer hermed at forurene vores kilde til drikkevand.

Nederst på siden finder du derfor en række råd til, hvordan du plejer og passer din have eller et grønt areal uden brug af gift.

På kortet nedenfor kan du se, hvor der er indvindingsopland (markeret med grå) og grundvandsdannende opland (markeret med grøn) i Rudersdal Kommune.

MILJØFREMMEDE STOFFER I DRIKKEVANDET

Pesticider er et af de miljøfremmede stoffer, man måler grænseværdier for i drikkevandet. Forurening af drikkevandet sker, når miljøfremmede stoffer ender i indvingsopland og grundvanddannede opland.

Vandværkerne er ansvarlige for, at det drikkevand, de leverer, overholder grænseværdierne for miljøfremmede stoffer. Desuden udfører de løbende prøver og egenkontrol for at sikre kvaliteten af vores drikkevand.

Vi skal sikre biodiversiteten på tværs af private og offentlige skel

Det er ikke kun under jorden, at vi i Rudersdal er beriget med en ressource, som vi ønsker at passe godt på. Over jorden har vi i Rudersdal en stor arts- og naturrigdom, som vi kun kan bevare, hvis vi passer godt på vores grønne områder og natur.

Når du bruger gift i din have, bliver de skadelige virkninger ikke inden for skellet af din og naboens have, men påvirker hele økosystemet omkring dig.

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening vil vi derfor gerne opfordre til, at du er med til at passe godt på vores naturområder og biodiversitet. Det gør du ved at undgå brugen af gifte i din have.

Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du kan pleje og passe din have, kolonihave eller nyttehave uden brug af giftstoffer. Se links nedenfor.

 

Det gør Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune skal være giftfri. Derfor driver vi nu 10 mio. m2 naturarealer, grønne områder og udenoms-arealer uden brug af pesticider. Vær med til at støtte op om et giftfrit Rudersdal. Læs mere om Giftfri Kommune på denne side. 

Gennem de seneste år har Rudersdal Kommune haft fokus på at forvalte de kommunale naturområder på en måde, der kan stå som et godt eksempel for haveejere og foreninger, der ejer eller gør brug af grønne arealer.

I sommeren 2019 valgte Rudersdal Kommune helt at udfase pesticider fra driften af kommunale grønne områder, naturarealer og ved offentlige veje og stier. Beslutningen er en del af vores indsats for at gøre Rudersdal Kommune giftfri.

At drive de kommunale arealer giftfrit er et skridt i den rigtige retning. Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Birkerød Vandforsyning  og Novafos vil vi desuden gerne opfordre til, at erhverv og borgere støtter op om et giftfrit Rudersdal. For grundvandet og naturens skyld.

Tværgående samarbejde om et giftfrit Rudersdal

Tiltaget Giftfri Kommune er et samarbejde mellem Birkerød Vandforsyning, Novafos, Danmarks Naturfredningsforening og Rudersdal Kommune. På vores samarbejdspartneres hjemmesider kan du finde mere information om deres hjertesager og fokusområder.

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan du fx læse mere om DN's bekymringer for giftstoffernes påvirkning på natur og sundhed. På Birkerød Vandforsyning og Novafos hjemmeside kan du finde nyheder med resultaterne fra de seneste kvalitetsundersøgelser af drikkevandet.

Gå til Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

Gå til Birkerød Vandforsynings hjemmeside.​

Gå til Novafos hjemmeside.​