Spring til indhold

Vi arbejder for et giftfrit Rudersdal

Vi ønsker at Rudersdal skal være giftfrit. Her på siden finder du råd og vejledning til hvordan du kan være med til at støtte op om et giftfrit Rudersdal.

Du kan sagtens holde en flot have uden brug af gift. På den måde er du med til at sikre, at der ikke spredes gift i naturen og du er med til at sænke risikoen for at der siver gift ned i grundvandet.  Vi har samlet en række råd til hvordan du tackler nogle af de mest almindelige problemer i haven, uden brug af gift. Rådene er lige til at gå til.

Råd til giftfri havepleje

Find flere råd og vejledning til hvordan du plejer have, grønne arealer og andre udendørsarealer, uden brug af gifte, via nedenstående links.

Horfors havekalender med tips til sprøjtefri havepleje​

Miljøstyrelsens råd og vejledning til giftfri havepleje

GIFTE VI OPFORDRER TIL IKKE AT BRUGE

 

  • Ukrudtsmidler
  • Mosmidler
  • Svampemidler
  • Sneglemidler
  • Insektmidler
  • Ulovlige midler, herunder gift, der er taget med hjem fra udlandet
  • Midler, der kun er godkendt til brug i landbrug, gartnerier eller anden professionel brug

Vi bor oven på vores grundvand

I Rudersdal Kommune bor vi næsten alle sammen oven på indvindingsopland eller grundvandsdannende opland. Det er vandforsyningernes ansvar at få vandet ud til dig og mig som drikkevand. Men det er vores alles ansvar at passe godt på det.

Vejen frem er at undgå at bruge  sprøjtegift og andre gifte i haven, kolonihaven, nyttehaven, på ejerforeningens arealer og i driften af grønne arealer, som fx idrætsanlæg, golfbaner og andre erhvervsejede grønne arealer.

For når vi bruger gifte på grønne arealer, i haven og mod uønsket vegetation mellem f.eks. fliser eller på terrassen, er der risiko for, at giften ender i vores grundvand. Vi risikerer hermed at forurene vores kilde til drikkevand.

På kortet nedenfor kan du se, hvor der er indvindingsopland (markeret med gråt) og grundvandsdannende opland (markeret med grønt) i Rudersdal Kommune.

 

MILJØFREMMEDE STOFFER I DRIKKEVANDET

Pesticider er et af de miljøfremmede stoffer, man måler grænseværdier for i drikkevandet. Forurening af drikkevandet sker, når miljøfremmede stoffer ender i indvindingsopland og grundvandsdannende opland.

Vandværkerne er ansvarlige for, at det drikkevand, de leverer, overholder grænseværdierne for miljøfremmede stoffer. Desuden udfører de løbende prøver og egenkontrol for at sikre kvaliteten af vores drikkevand.

Vi skal sikre biodiversiteten på tværs af private og offentlige skel

Det er ikke kun under jorden, at vi i Rudersdal er beriget med en ressource, som vi ønsker at passe godt på. Over jorden har vi i Rudersdal en stor arts- og naturrigdom, som vi kun kan bevare, hvis vi passer godt på vores grønne områder og natur. Når du bruger gift i din have, bliver de skadelige virkninger ikke inden for skellet af din og naboens have, men påvirker hele økosystemet omkring dig.

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening vil vi derfor gerne opfordre til, at du er med til at passe godt på vores naturområder og biodiversitet. Det gør du ved at undgå brug af gifte i din have.

Det gør Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune skal være giftfri. Derfor driver vi nu 10 mio. m2 naturarealer, grønne områder og udenomsarealer uden brug af pesticider.  Gennem de seneste år har Rudersdal Kommune haft fokus på at forvalte de kommunale naturområder på en måde, der kan stå som et godt eksempel for haveejere og foreninger, der ejer eller gør brug af grønne arealer.

I sommeren 2019 valgte Rudersdal Kommune helt at udfase pesticider fra driften af kommunale grønne områder, naturarealer og ved offentlige veje og stier. Beslutningen er en del af vores indsats for at gøre Rudersdal Kommune giftfri. At drive de kommunale arealer giftfrit er et skridt i den rigtige retning.

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Birkerød Vandforsyning  og Novafos vil vi desuden gerne opfordre til, at erhverv og borgere støtter op om et giftfrit Rudersdal. For grundvandet og naturens skyld.

Tværgående samarbejde om et giftfrit Rudersdal

Tiltaget Giftfrit Rudersdal er et samarbejde mellem Birkerød Vandforsyning, Novafos, Danmarks Naturfredningsforening og Rudersdal Kommune. På vores samarbejdspartneres hjemmesider kan du finde mere information om deres hjertesager og fokusområder.

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan du fx læse mere om DN's bekymringer for giftstoffernes påvirkning på natur og sundhed. På Birkerød Vandforsyning og Novafos hjemmeside kan du finde nyheder med resultaterne fra de seneste kvalitetsundersøgelser af drikkevandet.

På Novafos kampagne-side Rent drikkevand til møgungerne kan du desuden se den sjove video om Torben, der elsker sin have men måske er lidt for ivrigt med pesticiderne. Her kan du også tage en test og se hvor Torben-agtig du er.

Gå til Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

Gå til Birkerød Vandforsynings hjemmeside.​

Gå til Novafos hjemmeside.

Gå til Novafos side Rent vand til møgungerne.​

Birkerød Vandforsyning, Novafos, Danmarks Naturfredningsforening og Rudersdal Kommune samarbejder om at gøre kommunen giftfri