Spring til indhold

Generel information om affald

I Rudersdal Kommunes affaldsordninger kan du aktuelt sortere plast, papir, glas, metal, pap, mad- og drikkekartoner samt rest- og madaffald. Ordningerne er indført for at øge genanvendelse og direkte genbrug.

Vi arbejder endvidere på at gøre det muligt også at sortere farligt affald og tekstiler.

På vores selvbetjeningsside Mit Affald kan du bl.a. anmelde problemer med tømning af din genbrugsbeholder, tilmelde beskedservice og finde din tømmekalender.

Aktuelt kan der opleves uregelmæssigheder i driften og længere sagsbehandlingstid. Det skyldes, at indkøring af de nye affaldsordninger giver udfordringer med afhentning af affaldet.

Selvbetjeningssiden Mit Affald

Se også Norfors' sorteringsguide

Svar på spørgsmål til affaldsordningen

Baggrundsinformation

Det politiske beslutningsgrundlag

  • Genbrugsordningen har som formål at sætte skub i genanvendelsen. Læs mere om det politiske beslutningsgrundlag der ligger til grund for ordningen:.

    Det politiske beslutningsgrundlag.