Spring til indhold

Dag- og Botilbud Gefion

Karpevænget 1D
3460 Birkerød
gefion@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 34 60

Telefontider
mandag - torsdag
9 - 15
fredag
9 - 13
Åbningstider
tirsdag
9 - 15
fredag
9 - 15

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion er et specialtilbud til borgere over 18 år med autismespektrum-forstyrrelser. Det består af et botilbud med 27 boliger og et dagtilbud med aktiviteter i dagtimerne, hvor der er plads til 32 borgere.

 

Corona: Besøg på botilbud

Besøgsrestriktioner

MIDLERTIDIGE BESØGSRESTRIKTIONER PÅ SOCIALE TILBUD

Den 15. september 2020 har Social- og Indenrigsministeriet udsendt en ny bekendtgørelse, der giver Rudersdal Kommune påbud om at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud, herunder botilbud og bofællesskaber, hvor der er beboere som tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med COVID-19.

Besøgsrestriktionerne betyder:

  • Alle borgere på botilbud og bofællesskaber kan få besøg på udearealer
  • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende
  • Borgere kan under visse betingelser få mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over
  • Der er fortsat adgang til kritiske besøg under særlige omstændigheder

Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og træffer beslutning om, hvordan besøgene rent praktisk kan foregå indenfor bekendtgørelsens rammer og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19.

For yderligere oplysninger om besøg på de forskellige tilbud henvises der til tilbuddenes lokale ledelse.

Der henvises i øvrigt til nedenstående orienteringsskrivelse og bekendtgørelse:

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet 15. september 2020 Bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet 15. september 2020

 

Hvem er vi

Organisation & kontakt

Sådan arbejder vi

Borgerinddragelse

Virksomhedsplan

Hvis du vil arbejde for os

Vores tilbud

Boligerne

Dagtilbuddet