Grøn omstilling i Rudersdal Kommune og FN's verdensmål

I 2015 fremlagde FN 17 verdensmål, der skal sikre en bæredygtig udvikling for vores klode og dens beboere. På denne side får du et overblik over verdensmålene, og hvilke initiativer Rudersdal Kommune har sat i søen inden for klima og energi, der støtter op om FN's 17 verdensmål.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Rudersdal Kommune arbejder målrettet på at skabe grønne energiløsninger, at gøre de mest CO2 venlige transportformer oplagte og at understøtte grøn omstilling i erhvervslivet. Rammerne og målsætningerne for arbejdet er udformet i vores klima- og energipolitik, som du kan læse mere om på vores side for grøn omstilling.

‌Gå til side for grøn omstilling.‌

Nedenfor kan du under FN's verdensmål 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 17  læse mere om de enkelte initiativer taget i forbindelse med klima- og energipoltikken, og hvordan de understøtter verdensmålene.

Mål 1. Afskaf fattigdom
Mål 2. Stop sult
Mål 3. Sundhed og trivsel
Mål 4. Kvalitetsuddannelse
Mål 5. Ligestilling mellem kønnene
Mål 6. Rent vand og sanitet
Mål 7. Bæredygtig energi
Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 9. Industri, innovation og infrastruktur
Mål 10. Mindre ulighed
Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13. Klimaindsats
Mål 14. Livet i havet
Mål 15. Livet på land
Mål 16. Fred, retfærdighed og stærke Institutioner
Mål 17. Partnerskaber for handling

Oversættelsen af FN’s verdensmål til dansk brugt her på siden er lånt fra  Verdens bedste nyheder samt hjemmesiden verdensmålene.dk.

Verdens bedste nyheders side De 17 verdensmål

Verdensmaalene.dk.​

Målene blev fremlagt på FN’s topmøde i 2015, og arbejdet med målene trådte i kraft januar 2016. Danmark er et af de 193 medlemslande i FN, som har forpligtet sig til at arbejde med at realisere målene frem til 2030.

Se de originiale mål på UN's Global goals hjemmeside

Tilbage til forside for grøn omstilling