Spring til indhold

Grøn omstilling i Rudersdal Kommune og FN's verdensmål

I 2015 fremlagde FN 17 verdensmål, der skal sikre en bæredygtig udvikling for vores klode og dens beboere. På denne side får du et overblik over verdensmålene, og hvilke initiativer Rudersdal Kommune har sat i søen inden for klima og energi, der støtter op om FN's 17 verdensmål.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Samlet grafisk oversigt over FN's 17 verdensmål

Rudersdal Kommune arbejder målrettet på at skabe grønne energiløsninger, at gøre de mest CO2 venlige transportformer oplagte og at understøtte grøn omstilling i erhvervslivet. Rammerne og målsætningerne for arbejdet er udformet i vores klima- og energipolitik, som du kan læse mere om på vores side for grøn omstilling.

‌Gå til side for grøn omstilling.‌

Nedenfor kan du under FN's verdensmål 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 17  læse mere om de enkelte initiativer taget i forbindelse med klima- og energipoltikken, og hvordan de understøtter verdensmålene.

FN's 17 verdensmål

Mål 1. Afskaf fattigdom

Mål 2. Stop sult

Mål 3. Sundhed og trivsel

Mål 4. Kvalitetsuddannelse

Mål 5. Ligestilling mellem kønnene

Mål 6. Rent vand og sanitet

Mål 7. Bæredygtig energi

Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 9. Industri, innovation og infrastruktur

Mål 10. Mindre ulighed

Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 13. Klimaindsats

Mål 14. Livet i havet

Mål 15. Livet på land

Mål 16. Fred, retfærdighed og stærke Institutioner

Mål 17. Partnerskaber for handling

Arbejdet med FN's 17 verdensmål

Oversættelsen af FN’s verdensmål til dansk brugt her på siden er lånt fra  Verdens bedste nyheder samt hjemmesiden verdensmålene.dk.

Verdens bedste nyheders side De 17 verdensmål

Verdensmaalene.dk.​

Målene blev fremlagt på FN’s topmøde i 2015, og arbejdet med målene trådte i kraft januar 2016. Danmark er et af de 193 medlemslande i FN, som har forpligtet sig til at arbejde med at realisere målene frem til 2030.

Se de originiale mål på UN's Global goals hjemmeside

Tilbage til forside for grøn omstilling