Spring til indhold

Coronaberedskab for nye medarbejdere

Tak fordi du vil stå til rådighed i Rudersdal Kommunes coronaberedskab, så vi i fællesskab kan få løftet de kritiske funktioner vi har i kommunen.

På denne side finder du en række videoer og nogle vigtige spørgsmål og svar, som vi vil bede dig om at gennemse og læse, inden du møder på din arbejdsplads første gang. Materialet handler om basale hygiejneforholdsregler. Hvis du bliver ”indkaldt” vil du blive tilknyttet et plejecenter, et botilbud, de midlertidige pladser eller i hjemmeplejen – du vil ikke blive sendt rundt på forskellige steder. De bliver ansat som timelønnet på den overenskomst, du hører under.

Da vi aldrig har stået i en lignende situation og i skrivende stund ikke ved, hvor mange fra beredskabet, vi vil få brug for eller hvornår, kan vi ikke oplyse dig, hvornår du vil blive kontaktet. Det afhænger af, hvor mange borgere, som bliver sendt hjem fra regionens hospitaler, og hvor mange af vores faste sundhedsfaglige medarbejdere, der bliver sygemeldte.  

I Rudersdal Kommune arbejder vi med den største respekt for den enkelte beboer/borger. Det betyder, at vi lytter til borgeren uanset, hvor svag en stemme borgeren har. Lederne og de erfarne medarbejdere på centrene vil støtte dig i, at arbejde ud fra den linje.

Videoer og materiale til gennemsyn:

Nedenfor finder du fem videoer, samt tips og råd, som du også kan downloade.

Det tager ca. 50 min. at gennemgå videoer og læsestof.

 • Video 1: Grundbegreber i hygiejne
 • Video 2: Hygiejne – håndhygiejne i praksis
 • Video 3: Hygiejne – smittekæden
 • Video 4: Hygiejne – afbrydelse af smitteveje
 • Video 5: Sundhedsfaglig konsulent fra Rudersdal Kommune uddyber forholdsreglerne om håndhygiejne i forbindelse med Coronavirus.

Vi håber, du vil have glæde af materialet, og vi glæder os til at møde dig.

 

Se også denne video, hvor en sundhedsfaglig konsulent fra Rudersdal Kommune uddyber forholdsreglerne om håndhygiejne i forbindelse med coronavirus:

Top 10: Gode hygiejneråd 

 1. Hvad du har på hænderne, har du også i næsen. Vi piller alle næse og rører os mange gange i ansigtet i løbet af dagen.
 2. Hvad du har på hænderne, kan du give videre til en anden borger.
 3. Gulvet er altid urent. Og dermed er alt, hvad der har været på gulvet urent.
 4. Coronavirus kravler ikke, så når vi lukker døren ved isolation, er det et pædagogisk redskab, som skal minde os om, at her på den anden side af døren skal der være ekstra fokus. En lukket dør hjælper også borger til at huske ikke at gå ud.
 5. Når du anvender værnemidler korrekt og tager dem korrekt af, er dit tøj inden under rent. Du kan derfor efter korrekt aftagning af værnemidler uden problemer gå ind til en anden borger.
 6. Hvis en borger har covid-19, kan man som medarbejder tage maske på eller man kan give borger maske på. For langt de fleste borgere med covid-19 vil det være sådan, at de er præget af besværet vejrtrækning. Det er derfor ikke optimalt at bede borgeren om at have maske på. Rudersdal Kommune anbefaler at værnemidler anvendes af medarbejdere.
 7. Mange plejecentre og botilbud oplever, at pårørende, som ikke kan besøge deres relation på plejecentrene og botilbuddene, kommer med ting, som medarbejderne skal overlevere til beboerne. Disse ting skal så vidt muligt tørres af. Er der tale om tøj, skal det vaskes, inden det tages i brug.
 8. Er du i mere end to meters afstand fra en covid-19 positiv borger er det ikke nødvendigt at anvende værnemidler. Dvs. du kan godt gå ind i boligen og sætte eksempelvis en kande vand. Men får du brug for at røre ved noget, skal du straks tage alle værnemidler på, inden du går i gang.
 9. Det kan være svært for beboerne på plejecentre og botilbud at udføre håndhygiejne tilstrækkeligt. Vær derfor opmærksom på at hjælpe dem. Ligesom du kan hjælpe med ofte at få skiftet beboernes håndklæde.
 10. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal anvende værnemidler eller andre ting ift. hygiejne, så spørg din leder eller din lokale hygiejneressourceperson.

5 gode spørgsmål...

som du kan tale om med ledelsen og de erfarne medarbejdere, når du møder på din nye arbejdsplads.

 1. Hvad er de særlige kendetegn for dette sted?
 2. Hvad er det særligt vigtigt at være opmærksom på her?
 3. Hvordan udmønter vi her hos os de overordnede anbefalinger om hygiejne og brug af værnemidler?
 4. Er der noget, som i særlig grad udfordrer os?
 5. Hvad er vi rigtig gode til her?

Til download

Top 10 - Gode hygiejneråd 5 gode spørgsmål