Virksomheder der ønsker en grønnere forretningsmodel søges

Vidensinstitutioner og rådgivere står klar til at hjælpe 10 lokale virksomheder med at udvikle en grønnere forretningsmodel.

 

Rudersdal Kommune søger lige nu 10 lokale virksomheder, der er klar  på at udvikle en grønnere forretningsmodel, gennem projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0. 

De 10 virksomheder, der deltager i projektet, vil få adgang til netværk, workshops og rådgivning, som ruster dem til at lave en konkret handlingsplan for hvilke forretningstiltag der kan give dem grønnere tal på bundlinjen. Virksomhederne får gennem projektet også mulighed for investeringsstøtte til at implementere tiltagene.

Søg om deltagelse

For at søge om deltagelse til Bæredygtig Bundlinje 2.0 skal du tage kontakt til  Rudersdal Kommunes projektansvarlige Benedicte Torp Meiling.

Send en kort beskrivelse af din virksomhed og dine bevæggrunde for at ville være med i projektet til beto@rudersdal.dk

Eller ring på tlf.  46 11 24 22 for at tage en indledende snak om din virksomheds mulighed for at deltage i projektet.

Mærkbare besparelser med simple grønne tiltag

Camilla Hoberg, Foodcoordinator og ansvarlig for økologi og bæredygtighed på Skodsborg Kurhotel, deltog i Bæredygtig Bundlinje i 2017, med et ønske om en mere bæredygtig drift for kurhotellets tre køkkener. Gennem Bæredygtig Bundlinje fik hun hjælp til at energioptimerere hotellets køkkener, så de nu har energibesparelser for cirka 50.000 kr. årligt.

Besparelserne på de cirka 50.000 kr,  fandt Camilla Hoberg frem til, ved at få lavet  en screening af de tre køkkeners energiforbrug og affaldshåndtering, og ved at gennemgå køkkenpersonalet adfærd.  Gennemgangen viste, at kurhotellet  ved at investere i en biokværn og ændre køkkenpersonalets adfærd, kunne spare 52.450 kWH årligt, svarende til cirka 50.00 kr.

"Projektet har været lidt af en øjenåbner for os i forhold til at tænke vores arbejde på en ny måde. Det har virkelig åbnet op for mange nye tiltag, også på andre områder end energi. Nu er der kommet opbakning fra hele linjen, i forhold til at gå mere bæredygtigt til værks” fortæller Camillaom sin oplevelse af at være med i projektet

Se interview med Camilla Hoberg og to andre virksomheders oplevelse af at være med i Bæredygtig Bundlinje. ​

 

 

Rudersdal Kommune ønsker at støtte de lokale virksomheders grønne vækst og omstilling

Bæredygtig Bundlinje 2.0, der starter op i efteråret 2019, er ledet af  non-profit organisationen Gate 21, hvis projekters formål er at accelerer den grønne omstilling i Region hovedstaden.

Rudersdal Kommune ønsker at støtte op om projekter som Bæredygtig Bundlinje, der giver lokale virksomheder mulighed for at tage del i den grønne omstilling. Lis Ravn, Konstitueret afdelingsleder i Natur, Park og Miljø i Rudersdal forklarer:  "I Rudersdal Kommune vil vi gerne støtte de lokale virksomheders mulighed for at at få en grønnere forretningsmodel. Derfor vil vi gerne i dialog med dem, om hvordan de kan blive grønnere.  -Det er derfor, at vi har et frivilligt miljøtilsyn kaldet Grønne Besøg, hvor vi kommer forbi de lokale virksomheder og vejleder om grøn omstilling. Og det er også derfor, at vi gerne vil facilitere, at  de kan være med i et projekt som Bæredygtig Bundlinje."

Læs mere om Bæredygtig Bundlinje 2.0.‌