Ændringer inden for social- og sundhedsområdet

Kommunens kritiske funktioner som blandt andet plejecentre, botilbud, hjemmepleje og døgntilbud er åbne, og de fleste tilbud er ved at være tilbage til normal drift.

Rudersdal Kommune tager situationen omkring forebyggelse af smittespredning med coronavirus meget alvorligt og følger hele tiden myndighedernes retningslinjer.

I takt med den nationale genåbning er flere af de midlertidige besøgsforbud- og restriktioner ophævet. Det gælder på botilbud og plejecentre, hvor det igen er muligt at besøge beboere så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. 

Læs mere om retningslinjerne på de enkelte tilbud nedenfor.

 

Følgende retningslinjer gælder

For plejecentre

For botilbud

Ophævelse af det generelle besøgsforbud på sociale tilbud

Med virkning fra d. 24. juni 2020 ophæves det midlertidige besøgsforbud på botilbud efter ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Det betyder, at beboere nu kan få besøg uden restriktioner. Dog skal besøgende fortsat følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona, herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Der er mulighed for helt undtagelsesvist at begrænse besøgene på lokale botilbud, hvis det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med Corona. Dette vil typisk være i tilfælde af et konkret smitteudbrud på botilbuddet, hvor det er nødvendigt at begrænse besøg for at beskytte borgere og medarbejdere. Det er den lokale ledelse, som træffer beslutning om at begrænse besøgene undtagelsesvist, og det vil i så fald offentliggøres på botilbuddets hjemmeside.

Hvis der er truffet beslutning om at begrænse besøgene lokalt, skal der stadig gives mulighed for besøg i kritiske situationer og af udpegede besøgspersoner. I tilfælde af smitteudbrud er der mulighed for at udskyde et besøg, hvis ledelsen vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis.

Læs mere om besøg på botilbuddenes egne sider:

Botilbud Ebberød
Dag- og Botilbud Gefion
Boligerne Birkerød Parkvej 18
Boligerne Dronninggårds Allé 24 – 26
Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63
Bofællesskab Bregnerødvej 55-57
Bofællesskab Gl. Holte Gade 9
Bofællesskab Langebjerg 3

For hjemmeplejen

For visitationen

For midlertidige døgnpladser

For ambulant genoptræning

For hjælpemidler

For socialpædagogisk støtte

For den boligsociale og opsøgende indsats

Genåbning af en række sociale tilbud

Mandag den 25. maj begynder genåbningen af Dagtilbuddene og Værkstederne ved Rude Skov, Ruder Es samt Aktivitets- og kompetencecentret Rønnebærvej 19.  For at kunne leve op til myndighedernes krav om at minimere risikoen for smittespredning af COVID-19, er det nødvendigt at vi åbner vores tilbud gradvist.

Det betyder, at alle borgere ikke kan vende tilbage på samme tid, og at aktiviteterne vil bliver tilpasset, så vi kan leve op til de sundmæssige krav til blandt andet afstand. Vi vil derfor åbne i faser, hvor den enkelte fase evalueres, inden næste fase påbegyndes. Det gælder for alle borgere og samarbejdspartnere, at vi i de fleste dagtilbud vil tage direkte kontakt for at indgå aftaler om opstarten for den enkelte bruger. 

Du kan læse mere om de enkelte tilbuds genåbning på de følgende sider:

Værkstederne Rude Skov
Dagtilbuddene Rudersdal - Bifrost
Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken
Pensionistklubben
Ruder Es
Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19