Ændringer inden for social- og sundhedsområdet

Kommunens kritiske funktioner som blandt andet plejecentre, botilbud, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne, men der er stærke begrænsninger i besøg på plejecentre og forbud mod besøg på botilbud, bofællesskaber, midlertidige pladser, aflastningspladser og plejeboliger. Læs mere her.

Rudersdal Kommune tager situationen omkring forebyggelse af smittespredning med coronavirus meget alvorligt. Det betyder blandt andet, at der på baggrund af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er udstedt forbud mod besøg på kommunens botilbud, bofællesskaber, midlertidige pladser og aflastningspladser.

På plejecentre er der mulighed for besøg efter aftale og kun ved at følge retningslinjerne. Forbuddet mod besøg på botilbud og i bofællesskaber er efterfølgende blevet lempet, hvilket bl.a. giver mulighed for udendørs besøg.

Desuden tages der en række forholdsregler fra personalet i deres daglige pleje af de mange beboere for at minimere smitterisiko.

Også en række andre vitale funktioner inden for social- og sundhedsområdet i kommunen tager forholdsregler. Alle med et klart mål om at forebygge coronasmitten og samtidigt sikre borgerne den bedst mulige pleje.

 

Følgende retningslinjer gælder

For plejecentre
For botilbud
For hjemmeplejen
For visitationen
For midlertidige døgnpladser
For ambulant genoptræning
For hjælpemidler
For socialpædagogisk støtte
For den boligsociale og opsøgende indsats

Genåbning af en række Sociale tilbud

Mandag den 25. maj begynder genåbningen af Dagtilbuddene og Værkstederne ved Rude Skov, Ruder Es samt Aktivitets- og kompetencecentret Rønnebærvej 19.  For at kunne leve op til myndighedernes krav om at minimere risikoen for smittespredning af COVID-19, er det nødvendigt at vi åbner vores tilbud gradvist.
Det betyder, at alle borgere ikke kan vende tilbage på samme tid og at aktiviteterne vil bliver tilpasset, så vi kan leve op til de sundmæssige krav til blandt andet afstand. Vi vil derfor åbne i faser, hvor den enkelte fase evalueres inden næste fase påbegyndes. Det gælder for alle borgere og samarbejdspartnere, at vi i de fleste dagtilbud vil tage direkte kontakt for at indgå aftaler om opstarten for den enkelte bruger. 

Du kan læse mere om de enkelte tilbuds genåbning på de følgende sider:
Værkstederne Rude Skov
Dagtilbuddene Rudersdal - Bifrost
Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken
Pensionistklubben
Ruder Es
Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19

Du kan også læse mere om genåbningen af Rønnebærvej 19 i linket nedenfor:

Genåbning: Vi ses i små grupper