Ændringer inden for social- og sundhedsområdet

Kommunens kritiske funktioner som blandt andet plejecentre, botilbud, hjemmepleje og døgntilbud er åbne, og de fleste tilbud er ved at være tilbage til normal drift.

Rudersdal Kommune tager situationen omkring forebyggelse af smittespredning med coronavirus meget alvorligt og følger hele tiden myndighedernes retningslinjer.

I takt med den nationale genåbning er flere af de midlertidige besøgsforbud- og restriktioner ophævet. Det gælder på botilbud og plejecentre, hvor det igen er muligt at besøge beboere så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. 

Læs mere om retningslinjerne på de enkelte tilbud nedenfor.

 

Følgende retningslinjer gælder

For plejecentre

For botilbud

For hjemmeplejen

For visitationen

For midlertidige døgnpladser

For ambulant genoptræning

For hjælpemidler

For socialpædagogisk støtte

For den boligsociale og opsøgende indsats

Genåbning af en række sociale tilbud

Mandag den 25. maj begynder genåbningen af Dagtilbuddene og Værkstederne ved Rude Skov, Ruder Es samt Aktivitets- og kompetencecentret Rønnebærvej 19.  For at kunne leve op til myndighedernes krav om at minimere risikoen for smittespredning af COVID-19, er det nødvendigt at vi åbner vores tilbud gradvist.

Det betyder, at alle borgere ikke kan vende tilbage på samme tid, og at aktiviteterne vil bliver tilpasset, så vi kan leve op til de sundmæssige krav til blandt andet afstand. Vi vil derfor åbne i faser, hvor den enkelte fase evalueres, inden næste fase påbegyndes. Det gælder for alle borgere og samarbejdspartnere, at vi i de fleste dagtilbud vil tage direkte kontakt for at indgå aftaler om opstarten for den enkelte bruger. 

Du kan læse mere om de enkelte tilbuds genåbning på de følgende sider:

Værkstederne Rude Skov
Dagtilbuddene Rudersdal - Bifrost
Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken
Pensionistklubben
Ruder Es
Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19