Spring til indhold

Ændringer inden for social- og sundhedsområdet

Den 15. september 2020 blev der indført besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre, midlertidige pladser samt sociale tilbud, herunder botilbud og bofællesskaber. Læs om de nye retningslinjer nedenfor.

Rudersdal Kommune tager situationen omkring forebyggelse af smittespredning med coronavirus meget alvorligt og følger hele tiden myndighedernes retningslinjer.

Følgende retningslinjer gælder

For plejecentre

Der er Midlertidig forbud mod besøg på Bofællesskabet Æblehaven og Plejecenter Hegnsgården

Der er udstedt et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Bofællesskabet Æblehaven og Plejecenter Hegnsgården. Påbuddet er indført for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19.

Besøgsforbuddet omfatter ikke besøg fra den nærmeste pårørende til den enkelte beboer. Det er derfor fortsat muligt med besøg fra en udpeget  nærmeste pårørende, som fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

 

Skærpelse af besøgsforbud på Plejecenter Hegnsgården:

På Plejecenter Hegnsgården er det ikke længere tilladt for tre faste nære pårørende at besøge en borger i et besøgsrum. Det er fortsat muligt med besøg fra en udpeget  nærmeste pårørende i den del af boligen, som beboeren selv råder over,  hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren. Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

 

Midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre

Der er indført midlertidige besøgsrestriktioner på alle kommunens plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv.  

Rudersdal Kommune har sammen med en række andre kommuner i Københavnsområdet modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om øjeblikkeligt at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på alle kommunens plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv.

Besøgsrestriktionerne medfører, at beboerne kun har begrænset mulighed for besøg i den nærmeste fremtid. Det betyder:

  • ­ at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og
  • ­ at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. ikke kan ske, medmindre
    o besøget sker i en kritisk situation, eller
    o den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Uanset årsager skal besøg altid aftales med lederen af plejecenteret på forhånd.

De midlertidige besøgsrestriktioner indføres som reaktion på stigende smittetal i Københavnsområdet. 

Besøgsrestriktionerne er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt. Påbuddet vil løbende blive vurderet og vil senest blive revurderet den 15. december 2020.

Kontakt til plejecentre

Som pårørende kan du altid ringe til den ansvarlige afdelingsleder.

Plejecenteret ringer til pårørende, hvis der er akutte forhold.

MERE INFORMATION

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte ledelsen på plejecenteret.

‌Plejecenter Bistrupvang‌

‌Plejecenter Byageren‌

‌Plejecenter Frydenholm‌

Plejecenter Hegnsgården‌

Plejecenter Sjælsø​

‌Plejecenter Skovbrynet‌

‌Bofællesskabet Krogholmgård‌

Der henvises i øvrigt til nedenstående orienteringsskrivelse:

For botilbud

For hjemmeplejen

For visitationen

For midlertidige døgnpladser

For ambulant genoptræning

For hjælpemidler

For socialpædagogisk støtte

For den boligsociale og opsøgende indsats

Sociale tilbud

Du kan læse om de enkelte sociale tilbud på de følgende sider:

Værkstederne Rude Skov
Dagtilbuddene Rudersdal - Bifrost
Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken
Pensionistklubben
Aktivitets- og kompetencecenter Ruder Es
Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19