Spring til indhold

Ændringer inden for social- og sundhedsområdet

Den 15. september 2020 blev der indført besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre, midlertidige pladser samt sociale tilbud, herunder botilbud og bofællesskaber. Læs om de nye retningslinjer nedenfor.

Rudersdal Kommune tager situationen omkring forebyggelse af smittespredning med coronavirus meget alvorligt og følger hele tiden myndighedernes retningslinjer.

Følgende retningslinjer gælder

For plejecentre

For botilbud

For hjemmeplejen

For visitationen

For midlertidige døgnpladser

For ambulant genoptræning

For hjælpemidler

For socialpædagogisk støtte

For den boligsociale og opsøgende indsats

Sociale tilbud

De sociale tilbud er så småt ved at være tilbage med åbningstider, som de var før coronakrisen. 

Du kan læse om de enkelte tilbuds genåbning på de følgende sider:

Værkstederne Rude Skov
Dagtilbuddene Rudersdal - Bifrost
Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken
Pensionistklubben
Aktivitets- og kompetencecenter Ruder Es
Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19