10. klasse

Rudersdal Kommune undersøger muligheden for at samarbejde med Furesø Kommune om et nyt fælles 10. klasses tilbud.

Læs mere om 10. klasse på Campus Furesø

Det nuværende 10. klassestilbud har oplevet en vigende interesse de seneste år, og for at kunne tilbyde elever et tilbud med fokus på erhvervsuddannelse og styrke samarbejdet med erhvervsskoler i Region Hovedstaden, har  kommunen undersøgt nye samarbejdsmuligheder.

Rudersdal og Furesø går sammen om 10. klasse

Politikerne i Rudersdal Kommune vil den 26. januar 2017 træffe den endelige beslutningen om lukning af det tidligere 10. klasses tilbud i Rudersdal. Beslutningen har været i offentlig høring, der sluttede den 4. januar 2017.

Få mere at vide om 10. klasse og tilmeldingen

Prøve efter 10. klasse
Tilmelding og tidsfrist
Kontakt 10. klasse på Campus Furesø - adresse og tlf.