10. klasse

Unge i Rudersdal Kommune kan frit vælge det 10. klasses tilbud, som de ønsker. Rudersdal Kommune har et samarbejde med Furesø Kommune.

Skoleelever fra Rudersdal Kommune er garanteret en plads på Egeskolen i Jonstrup, som er Furesøs 10. klasseskole. Egeskolen er en betalingsfri 10.klasseskole for alle. På skolen bliver der lagt vægt på den enkeltes elevs personlige og faglige progression. 

Transport

Rudersdal Kommune betaler for transport til 10. klasse i Furesø Kommune. Betalt transport gælder kun til og fra Furesø Kommune. Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg og vælger at søge plads på en anden skole, betyder det, at eleven ikke har krav på betalt transport. Hverken hvis den valgte skole ligger i egen kommune eller i en anden.

På siden Transport til skole kan du se, hvordan du søger. 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er 1. marts 2020

Tilmeldingen sker på optagelse.dk