Ændringer på Social- og Sundhedsområdet

Kommunens kritiske funktioner som blandt andet plejecentre, botilbud, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne, men der er forbud mod besøg på plejecentre, botilbud, bofællesskaber, midlertidige pladser, aflastningspladser og plejeboliger. Læs mere her.

Rudersdal Kommune tager situationen omkring forebyggelse af smittespredning med coronavirus meget alvorligt. Det betyder blandt andet, at der på baggrund af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er udstedt forbud mod besøg på kommunens plejecentre, botilbud, bofællesskaber, midlertidige pladser, aflastningspladser og plejeboliger. Desuden tages der en række forholdsregler fra personalet i deres daglige pleje af de mange beboere for at minimere smitterisiko.

Også en række andre vitale funktioner inden for social- og sundhedsområdet i kommunen tager forholdsregler. Alle med et klart mål om at forebygge coronasmitten og samtidigt sikre borgerne den bedst mulige pleje.

Følgende retningslinjer gælder

For plejecentre og botilbud
For hjemmeplejen
For visitationen
For midlertidige døgnpladser
For ambulant genoptræning
For hjælpemidler

Center for Sociale Indsatser

Centret varetager boliger og bofællesskaber, hjælp og støtte, samt læringsforløb til borgere med psykosociale problemstillinger, handicap eller en erhvervet hjerneskade.  

Centret vil sikre tilknyttede borgere, den hjælp og støtte, som der er behov for. Det er i indeværende situation imidlertid nødvendigt med mindre justeringer, herunder bl.a. begrænset personlig kontakt mellem medarbejdere og borgere, for at forhindre spredning af virus.

Centret har tilknyttet Café Teglporten, som du kan finde i Aktivitetscenter Teglporten, Birkerød. Caféen laver fortsat mad, som du kan købe og tage med hjem. Du kan dog ikke spise din mad i cafeen.

Ændringer - Center for Sociale Indsatser

Socialpædagogisk støtte
Bofællesskaber og boliger
Opsøgende medarbejdere

Lukning af en række tilbud:

Følgende tilbud er indtil videre lukket:

  • Værkstederne ved Rude Skov.
  • Dagtilbuddene Rude Skov.
  • Den Boligsociale Indsats.
  • Ruder Es.
  • Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej 19 er lukket for borgere.  Vi tilbyder borgerne telefonsamtaler for at sikre en dialog og kontakt for dem, der har mest brug for det.