Kulturcenter Mantziusgården - Restaurant

Abonnér på nyhedsbrevDel siden på FacebookPermanent link til siden - højreklik og vælg 'Kopier genvej'Læs opSend til en venUdskriv siden

Kulturcenter Mantziusgården - Restaurant

Johan Mantzius Vej 7A
3460 Birkerød

 

Se øvrige kontaktoplysninger nederst på siden.

Kulturcenter Mantziusgården - Mantziussalen

TILGÆNGELIGHED

Tilgængelighed for kørestolsbrugere

Parkering: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
Adgang til bygning: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
Fælles adgangsveje: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
Elevator: Ikke relevant.
Handicaptoilet: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
Kørestolspladser: God tilgængelighed.
Teleslynge: Ikke relevant.

Tilgængelighed for gang-, arm- og håndhandicappede

Parkering: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
Adgang til bygning: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
Fælles adgangsveje: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
Elevator: Ikke relevant.
Handicaptoilet: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
Kørestolspladser: Ikke relevant.
Teleslynge: Ikke relevant.

Tilgængelighed for synshandicappede

Parkering: Ikke relevant.
Adgang til bygning: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
Fælles adgangsveje: Ikke relevant.
Elevator: Ikke relevant.
Handicaptoilet: Ikke relevant.
ørestolspladser: Ikke relevant.
leslynge: Ikke relevant.

Tilgængelighed for hørehandicappede

Parkering: Ikke relevant.
dgang til bygning: Ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre.
ælles adgangsveje: Ikke relevant.
levator: Ikke relevant.
andicaptoilet: Ikke relevant.
ørestolspladser: Ikke relevant.
eleslynge: Dårlig tilgængelighed/faciliteten ikke til stede.

OVERSIGTSSKEMA

Kulturcenter Mantziusgaarden, Restaurant

BESKRIVELSE

Brugsarealer for handicapparkeringspladser er for små. Der er 56 m fra handicapparkeringspladser til indgang. Der er retningsgivende belysning frem mod indgangen, dog uden følbar adskillelse til andre trafikformer.

Adgangsarealerne er præget af stejle ramper (fortov mod hovedindgang 7,3 %; rampe mod hovedindgang 6,0 %; rampe mod Johan Mantzius Vej nordre indgang 7,4 % og rampe mod Johan Mantzius Vej søndre indgang 6,1 %). Ramperne er kun forsynet med håndliste i denne side.

Der er niveaufri adgang (2 cm) til stueetagen gennem hovedindgangsdør til restauranten. Stejl indvendig rampe i fælles foyer (7,2 %) og mod restaurant (9,6 %).     

Der er ikke installeret elevator, og der er ikke forbindelse med de øvrige etager i restaurantbygningen.
Der er et handicaptoilet i stueetagen ved indgang til restauranten, som dog ikke helt lever op til nutidens krav. Kørestolsbrugere placeres efter forholdene ved almindelige borde i restauranten. Der er ikke installeret teleslyngeanlæg.

REGISTRERINGSSKEMA

Handicapguiden er baseret på et registreringsskema med konkrete registreringer/opmålinger foretaget på hver adresse/lokalitet. Registreringsskemaerne for de enkelte bygninger kan hentes her på hjemmesiden.

 
Du kan finde registreringsskemaet for Kulturcenter Mantziusgården - Restaurant her:
» Registreringsskema for Kulturcenter Mantziusgården - Restaurant (pdf)

 

Sidste servicetjek på registreringsskemaet: 2014

AdresseKontakt
Mantzius

Johan Mantzius Vej 7 A

3460 Birkerød

Tlf: 46 11 56 40
EAN: 5798008449925
Senest opdateret: 11. august 2014
Kontakt redaktør:
Abonnér på nyhedsbrevDel siden på FacebookPermanent link til siden - højreklik og vælg 'Kopier genvej'Læs opSend til en venUdskriv siden
Rudersdal Kommune Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf: 46 11 00 00 » » Åbningstider