Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik. Denne meddelelse forvinder af sig selv igen, når du klikker videre.

Læs vores "cookiepolitik".

Serviceordning private fællesveje

Abonnér på nyhedsbrevDel siden på FacebookPermanent link til siden - højreklik og vælg 'Kopier genvej'Læs opSend til en venUdskriv siden

Har du vejret til en privat fællesvej? Så har du sammen med de andre grundejere med vejret til vejen ansvaret for driften af vejen. Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ.

 

Rudersdal Kommune tilbyder - mod betaling - to slags serviceordninger med ydelser på private fællesveje. Ingen af ordningerne fritager dog grundejerne for de forpligtelser og det ansvar, de har i henhold til loven.

Det omfatter servicetilbuddet

B-ordningen

  • Reparation af slaghuller på asfaltarealer en gang årlig
  • Maskinel fejning af kørebaner med fast belægning (ca. fem gange årlig)
  • Afbrænding af ukrudt langs kantsten (ca. fem gange årlig)
  • Hovedistandsættelse (herunder fornyelse af slidlag, opretning af lunker, omsætning af kantsten, omlægning af fliser og grus på fortovsarealet) er ikke omfattet af servicetilbuddet, men kan aftales i det aktuelle tilfælde for hver enkelt vej i henhold til privatvejslovens bestemmelser.

B-ordningen koster 411 kr. om året for hver ejendom.

 

C-ordningen

  • Glatførebekæmpelse på kørebaner med fast belægning (som ved offentlige boligveje vejklasse III)
  • Snerydning på kørebaner med fast belægning (som ved offentlige boligveje vejklasse III)

C-ordningen koster 384 kr. om året for hver ejendom.

Tilmelding og afmelding

Vejen kan skriftligt tilmelde sig serviceordningen til Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, Drift. Det skal ske skriftligt senest 1. juli med ikrafttræden følgende 1. januar.

 

Vejen bliver herefter inddraget i serviceordningen, hvis grundejerne er enige.

 

Ordningen kan gensidigt opsiges skriftligt af aftaleparterne (dvs. kommunen, grundejerforening / vejlaug eller grundejerne) med mindst et halvt års varsel til 1. januar.

 

For grundejernes vedkommende kan ordningen kun opsiges, hvis mere end en tredjedel grundejerne ved en vej skriftligt ønsker ordningen ophævet.

Regulering og opkrævning

De fastsatte priser er inklusiv moms og gælder for arbejder, som udføres i 2016. Alle priserne pristalsreguleres årligt i henhold til KL’s Pris og Lønskøn.

 

Pengene opkræves enten sammen med ejendomsskatterne (to årlige rater) eller efter særlig aftale direkte hos grundejerforening / vejlaug. 

AdresseKontakt
Administrationen
Materielgården

Blokken 48

3460 Birkerød

Tlf: 45 90 01 70
Senest opdateret: 11. november 2015
Kontakt redaktør:teknikogmiljoe@rudersdal.dk
Abonnér på nyhedsbrevDel siden på FacebookPermanent link til siden - højreklik og vælg 'Kopier genvej'Læs opSend til en venUdskriv siden
Rudersdal Kommune Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf: 46 11 00 00 » rudersdal@rudersdal.dk » Åbningstider